×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Kommunerna skyldiga anställda en miljard

2011-03-10, Tidningenvision.se

De anställda i kommunerna har samlat på sig ett rejält övertidsberg. Skulden för tid som inte tagits ut beräknas uppgå till över 1 miljard kronor. Men skillnaderna mellan kommunerna är stora, visar en granskning som SKTF-tidningen gjort.

Fakta

191 av landets 290 kommuner har svarat på hur mycket pengar de är skyldiga de anställda för innestående övertid och fyllnadstid. Summan för de kommuner som svarat är 728 miljoner kronor. Räknar man upp siffran landar den på 1,1 miljarder kronor för hela riket.

De kommuner som ökat sin skuld mest mellan 2009 och 2010 har fått se övertidsberget växa med omkring 2 miljoner kronor. Det gäller bland andra Bollnäs, Jönköping, Kungsbacka och Skövde. Orsakerna till ökningen varierar, i exempelvis Skövde där skulden ökat från 12,6 till 14,6 miljoner kronor, förklaras den av finanskrisen.

–Precis efter krisen, under 2009, var våra chefer mycket restriktiva med att tillåta övertid, säger lönechefen Patrik Rosén.

2010 var ett mer normalt år och övertidsberget ökade igen.

Men förklaringen till att skulden i Jönköping ökat från 13,7 till 15,7 miljoner kronor, har inget med världsekonomin att göra. Det är resultatet av ett politiskt beslut. Socialförvaltningen, som står för majoriteten av övertidsökningen, har haft ett uppdrag att ta bort all ofrivillig deltid.

–Nu är det målet i stor utsträckning uppfyllt. Men det innebär också att övertiden ökar igen när det uppstår en arbetstopp, säger redovisningschefen Kent Lundwall.

Andra kommuner som Kungsbacka och Bollnäs har inte analyserat varför skulden ökat och vet därför inte varför det blivit så.

Men det finns också kommuner där övertidsberget blir allt mindre. Bland de kommuner som krympt sin skuld mest finns Munkedal, Norrköping och Östersund där skulden sjunkit med drygt 1 miljon kronor. Det är något som ekonomichefen Hans Clausen i Munkedals kommun, som i dag har en skuld på 3,7 miljoner kronor, gillar.

–Det är ett orosmoment att ha en stor övertidsskuld. Om de anställda som har inarbetad tid plötsligt vill ta ut allt på samma gång kan det bli svårt och det kan uppstå underskott i budgeten. Därför känns det skönt att vi inte har någon stor skuld, säger han.

Förklaringarna till att en del kommuner minskat sin skuld ser olika ut. I till exempel Öster­sund, där skulden minskat från 6,7 till 5,3 miljoner kronor på ett år, bland annat beror det på att det varit mindre kräksjuka under 2010.

I Norrköping är en trolig förklaring till tappet att alla chefer nyligen gått en tvådagars arbetsmiljöutbildning, anser HR-strategen Eva Kullbjer.

–Då pratade vi mycket om stress och om att cheferna är viktiga förebilder när det handlar om övertid. Vi har gjort klart att vi inte tycker att man ska jobba mer än 40 timmar i veckan. Om man vid något tillfälle gör det i alla fall ska man ta ut det så snart man kan, säger hon.

Sara Jonerin

sara.jonerin@sktf.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb