×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Handläggare i kläm när ekonomin styr

2011-03-11, Tidningenvision.se

Biståndshandläggarna inom Stockholms äldreomsorg har för mycket att göra. De hamnar också i kläm när ekonomin blir viktigare de äldres behov, enligt en ny rapport.

– Biståndshandläggarna är en högutbildad grupp som måste få bättre förutsättningar att göra sitt jobb. I dag sätts de i en väldigt svår situation, säger Eva Norman, utredare på Äldrecentrum.

På uppdrag av Stockholms stad har hon undersökt arbetssituationen för de biståndshandläggare som jobbar med äldre.  Resultatet är en dyster läsning. Många upplever att de är klämda, att rollen som biståndshandläggare krockar med kraven på att hålla budget.

– De kan inte vara de socialarbetare de ska vara. De ska göra individuella bedömningar av behovet hos klienterna, men i stället blir de grindvakter som sätts att prioritera och vakta pengar. Prioriteringarna är egentligen politikernas ansvar, säger Eva Norman.

Rapporten visar att arbetsbelastningen bland de 250 handläggarna är tung. Var och en har hand om i snitt 140 klienter. Det kan jämföras med biståndshandläggare inom socialpsykiatri och funktionshinder som har mellan 50 och 70 klienter per år. En konsekvens är att beviljade insatser sällan följs upp.

Ett annat problem är att den administrativa bördan är stor och stjäl tid från arbetet med klienterna. Olika stadsdelar har satsat olika mycket på stödfunktioner. Samtidigt har det fria vårdvalet lett till fler utförare och därmed ökad administration.

– På flera håll har biståndshandläggaren blivit sin egen sekreterare. Det är en stor administrativ apparat och man kan fråga sig om det är rimligt att en utbildad socionom som är anställd för att fatta biståndsbeslut ska lägga sin arbetstid på till exempel fakturahantering, säger Eva Norman.

För att komma till rätta med problemen föreslår rapportförfattaren en diskussion med öppna prioriteringar, det vill säga att politikerna tar ställning till vad kommunen ska göra och inte. På så sätt skulle brukare och anhöriga få reda på vilka insatser de kan förvänta sig. Dessutom skriver man att biståndshandläggarnas arbetssituation måste ses över för att se vilka moment som kan tas bort.

Enligt Chatrin Engbo, chef för äldreförvaltningens avdelning för utveckling, ska man nu utreda möjligheterna att införa förenklad biståndshandläggning, vilket innebär att äldre kan få viss service och omvårdnad utan en bedömning från handläggare. Det skulle kunna vara ett sätt att frigöra tid till mer komplexa ärenden och uppföljning. 

I övrigt är det oklart om rapporten kommer leda till några stora förändringar. Enligt Chatrin Engbo är det upp till varje stadsdelsförvaltning att besluta om vad som ska göras.

–Vi kan inte gå ut med några rekommendationer om hur många ärenden en biståndshandläggare ska ha. Det ligger inte i vårt uppdrag. 

Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) kan inte ge några löften om minskad arbetsbörda, nya arbetssätt eller bättre resurser. Däremot lovar han att rapporten inte ska hamna i hyllan och samla damm.

–Vi kommer att titta ytterligare på det här. Det är behoven som ska styra biståndshanteringen och biståndshandläggarna är en otroligt viktig pusselbit i det arbetet, säger han.

Sara Pramsten

sara.pramsten@sktf.se

Artiklar

Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid. Foto: Rickard Kilström

Hämta, lämna, hinna, orka...

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.  2019-08-19

Nicole Areskoug har en arbetsgivare som är mycket positiv till att anställa småbarnsföräldrar. Här är hon och dottern på en pick-nick tillsammans med brukare och kolleger. Foto: André de Loisted

Nu funkar heltid för Nicole

Nicole Areskoug kan oftast anpassa sina arbetstider efter dotterns sovtider och bestämmer själv om hon ska jobba hemifrån eller vara på kontoret. Det är några av de saker som bolaget God assistans syd infört för att bli föräldravänliga.  2019-08-19

Under åren på hög­stadiet i hemstaden Kalmar började Lena Hallengren se orätt­visorna i samhället. Därför engagerade 
hon sig politiskt. Foto: Marc Femenia

Hon vill laga skyddsnäten

Socialminister Lena Hallengren (S) står inför stora utmaningar. I glappen mellan välfärdssystemen faller både unga som mår dåligt och psykiskt sjuka ner och bristen på resurser gör att anställda flyr socialtjänsten eller bränns ut.  2019-08-19

Foto: Privat.

Hur flyttar man en kyrka?

Fem frågor till Tommy Stridsman fastighets- och kyrkogårdschef i Kiruna pastorat.  2019-08-19

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb