×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Unikt avtal för anställda på behandlingshem

2011-05-06, Tidningenvision.se

Efter sega förhandlingar är avtalet för anställda på behandlingshem klart. Lönerna ska sättas lokalt men den som är missnöjd kan få sin lön prövad på högre nivå.

Förra året sade SKTF i förtid upp avtalet med Vårdföretagarna efter att många medlemmar på behandlingshem inte fått någon löneökning alls. Efter långdragna förhandlingar, där det var nära att medlare kallats in, har man i dag kommit fram till ett avtal som gäller till 2014. Utöver behandlingshem gäller avtalet exempelvis inom privat äldreomsorg och på privata vårdcentraler.

Avtalsmodellen är helt ny för SKTF. Förbundets ombudsman Kjell Svahn känner inte heller till något liknande någonstans på den svenska arbetsmarknaden.
– Det förenar två modeller. I grunden är det ett sifferlöst avtal med lokal lönebildning. Men om inte det fungerar så kan vi reglera lönen centralt, säger Kjell Svahn.

I praktiken innebär det att den SKTF-medlem som är missnöjd med det förslag till lön man fått på lönesamtalet inom tre veckor ska kontakta SKTF, antingen på arbetsplatsen eller på det regionala centret. Då kan man som enskild medlem begära en så kallad central konsultation, något alla medlemmar har rätt till. En konsultation betyder att arbetsgivaren kontaktas av SKTF och Vårdföretagarna. I stället för lokal lönesättning kan det då bli tal om en centralt fastställd löneökning på i 3,5 procent för 2010 och 2011.
Det räcker att SKTF anser att arbetsgivare inte följt avtalet för att alla medlemmar på den aktuella arbetsplatsen ska få den centralt fastställda löneökningen.

SKTF har tidigare yrkat på att få in siffror med en garanterad löneökning i avtalet. Är det här ett misslyckande?
– Nej, det tycker jag inte. Det här förenar det bästa hos två modeller. I grunden tror vi på den lokala lönebildningen. Samtidigt ville vi ha in en garanti för att inte någon arbetsgivare ska missbruka avtalet, säger Kjell Svahn.

Andra nyheter i avtalet är att föräldrapenningstillägget förlängs från tre till fem månader och att jourersättningen och ob-tillägget höjs. Dessutom ska arbetsgivaren kartlägga kompetensen bland de anställda och vid behov erbjuda kompetensutveckling.

Ett vanligt problem på behandlingshem är hot och våldsamma situationen. Av den anledningen har SKTF drivit på för att minska ensamarbetet. I avtalet har skrivits in att en arbetsgrupp från SKTF och Vårdföretagarna ska följa frågan.
SKTF hade även yrkat på fler semesterdagar för unga, vilket man inte har lyckats driva igenom.
 
 
 
 

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  för 14 dagar sedan

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  för 14 dagar sedan

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  för 14 dagar sedan

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  för 14 dagar sedan

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb