×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Norsk amalgamdom väcker svenskt hopp

2011-01-26, Tidningenvision.se

Två norska tandsköterskor har fått sina kvick­silverrelaterade besvär klassade som arbets­skador. Domen väcker förhoppningar om upprättelse – både i Norge och i Sverige.

–Det är naturligtvis ett plus. Men det är ingenting som säger att en domstol i Sverige dömer på ett visst sätt bara för att en domstol i Norge har gjort det, säger Lise-Lotte Sjöstedt, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

Oliva Rød är tandsköterskan som har fått rätt i ett mål som har väckt stor uppmärksamhet i Norge. Efter en mångårig kamp mot NAV, försäkringskassan, är hon den första som har fått sina kvicksilverrelaterade hälsoproblem klassade som arbetsskada av Trygderetten, den norska förvaltningsdomstolen.

I nästan 30 år arbetade hon som tandsköterska och knådade amalgam i händerna för att hålla det mjukt. Snart stod det klart att det var något som inte stod rätt till. Händerna började blöda och hon fick blod i urinen. Minnet sviktade och händerna skakade. Och precis som andra tandsköterskor både i Norge och i Sverige vittnar Oliva Rød om att det aldrig var tal om att använda skyddsutrustning.

I den historiska domen, som kom i december 2010, slog Trygderetten fast att ”kognitiv svikt godkjennes som yrkessjukdom likestilt med yrkesskade.” Strax därefter fick ytterligare en före detta tandsköterska sina hälsoproblem klassade som arbetsskada av Trygderetten.

–Det är oerhört glädjande för dessa två tandsköterskor och ett genombrott för oss att rätten slår fast att det finns ett samband mellan hälsa och kvicksilverexponering. Men vi är inte i mål ännu. NAV har ännu inte godkänt arbetsskada för någon tandsköterska, säger Gerd Bang-Johansen, ordförande i Tannhelsesekretærenes Forbund, som ingår i fackförbundet Parat.

NAV har sex månader på sig att överklaga. Enligt norska juridiska experter som SKTF-tidningen har talat med är det dock ovanligt att NAV överklagar en dom i Trygderetten.

Vad betyder segern för dessa två tandsköterskor?

–Att de får rätt till yrkesskadeersättning. Det innebär en hel del ekonomiskt. Men framför allt är det en upprättelse för två människor som har blivit misstrodda under många år, säger Gerd Bang-Johansen.

Hur många står på tur för att få sina fall prövade?

–50 stycken finns i NAV:s system i dag, men nu blir det säkert fler. Förklaringen till att det är så få är nog att det handlar om sjuka människor som inte orkar driva ett ärende med all anspänning det innebär.

Gerd Bang-Johansen hoppas att segern i Norge ska leda till ett genombrott för tandsköterskor också i Danmark och Sverige.

Lise-Lotte Sjöstedt, jurist på LO-TCO Rättsskydd, driver ett ärende med en före detta tandsköterska. Kvinnan har tidigare fått avslag från Försäkringskassan två gånger och en gång i förvaltningsrätten. Ärendet har överklagats och ska upp i kammarrätten till sommaren.

Förhoppningen är en ny praxis som öppnar för andra att få sina besvär klassade som arbetsskada.

–Om högsta instans slår fast att det finns ett samband mellan sjukdom och långvarig kvicksilverexponering kan inte en lägre instans, som Försäkringskassan, säga något annat i samma typ av ärende.

Lise-Lotte Sjöstedt är förhoppningsfull:

–Vår uppfattning är att det nu finns goda möjligheter att få rätt. Det bekräftar inte minst de två domarna från Norge, säger hon.

Läs också: Så kan domen påverka tandsköterskor i Sverige.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb