×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Färdigbantat i de flesta landstingen

2011-01-27, Tidningenvision.se

Nära 2 700 anställda har varslats i landstingen de senaste två åren. Men i år ser det bättre ut. Bara Dalarna varnar för uppsägningar.

2010 var ett tufft år för landstingen. I spåren av finanskrisen 2008–2009 sjösattes på flera håll stora sparpaket. Det varslades, vakanta tjänster lämnades vakanta och vikarier fick gå hem. Regeringen sköt till extra statsbidrag men pengarna kom så sent att de i praktiken inte påverkade landstingens besparingsprogram.

Resultatet blev ett överskott på nära 5 miljarder kronor, det största för landstingssektorn på många år.

Den tidigare sparfliten gör att landstingen nu står ganska väl rustade inför 2011. SKTF-tidningen har frågat alla 21 landsting och regioner om personalsituationen, sex av dem uppger att antalet anställda kommer att minska under 2011. Men bara ett, Dalarna, tror att personal kan komma att behöva varslas eller sägas upp.

Tidigare var ambitionen att minska kostymen med 150 tjänster men i veckan slog bomben ned – det förväntade överskottet på 8 miljoner hade vänt till ett underskott på 100 miljoner kronor. Både varsel av personal och nedläggningar av verksamheter kan nu bli nödvändigt.

Blekinge, där 200–300 tjänster ska bort under 2011, har också ett tufft läge. Ett stort underskott 2009 och ett sannolikt minusresultat 2010 har fått landstingsledningen att ta till kraftiga åtgärder. Bland annat har anställningsstopp och stopp för övertidsarbete införts.

Flera landsting nämner också det fria vårdvalet på vårdcentralerna, som blev lag 1 januari 2010, som en osäkerhetsfaktor. Lockar de privata mottagningarna många besökare minskar pengarna till de landstingsdrivna mottagningarna – vilket kan leda till personalneddragningar.

14 landsting tror att antalet anställda kommer att vara oförändrat och Landstinget Sörmland tror till och med på en marginell ökning av antalet anställda. Fortfarande håller dock landstingen hårt i plånboken. Många har genomfört stora besparingar för att inte upprepa tidigare års minusresultat. Flera har också anställningsstopp av rädsla för att dra på sig för mycket personal.

Att 2011 kommer att bli ett stabilt år ekonomiskt, en andningspaus efter tuffa besparingar, är dock de flesta landsting SKTF-tidningen talat med ense om. Hur 2012 kommer att se ut är osäkrare. De extra statsbidragen minskar från 3,6 miljarder 2010 till 0,9 miljarder i år. Dessutom kommer en allt äldre befolkning att ställa större krav på vården.

Björn Ahlnäs, personalchef i Jämtlands läns landsting, är försiktigt positiv.

–2012 ser bra ut. Vi hoppas att vi har gjort stålbadet 2011 och mycket tyder ju på att konjunkturen vänder nu.

Margareta Petrusson, personaldirektör i Landstinget Gävleborg, är inte lika optimistisk.

–Eftersom statsbidragen minskar 2011 jämfört med 2010 så måste vi begränsa kostnadsökningen. Vi får räkna med några tuffa år framöver.

Oscar Magnusson

oscar.magnusson@sktf.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb