×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Dalarna bröt mot lag om valfrihet

2011-01-27, Tidningenvision.se

Genom att ställa krav som begränsar möjligheten för vårdcentraler att öppna filialer har Landstinget Dalarna har brutit mot lagen om valfrihetssystem, LOV. Det har Konkurrensverket slagit fast.

I Dalarna har det förts en diskussion kring om vårdcentraler får ha filialer eller inte. I juni förra året beslutade landstingets hälso- och sjukvårdsutskott att filialer är tillåtna om de ligger inom vårdcentralens närområde. Men det finns ingen bestämd gräns för vad som ska räknas som närområde. I stället är det avståndet till närmaste vårdcentral som avgör. Närområdet upphör helt enkelt när avståndet till annan vårdcentral är kortare än till den egna vårdcentralen.

Dessutom har landstinget beslutat att en vårdcentral som redan har en filial får ha kvar den även om en ny vårdcentral skulle etablera sig inom närområdet.

Landstinget Dalarna anmäldes till Konkurrensverket. Enligt anmälan har landstinget genom att begränsa möjligheterna att öppna filialer skyddat de egna vårdcentralerna och hindrat privata vårdgivare att starta verksamheter.

Konkurrensverket går på anmälarens linje och slår fast att landstingets villkor har missgynnat de vårdcentraler som önskat öppna nya filialer. Enligt beslutet främjar inte villkoren för filialerna målsättningen om god vård. Dessutom har landstinget brutit mot principerna om likabehandling då de gett befintliga vårdcentraler, det vill säga sina egna vårdcentraler, en fördel gentemot nya leverantörer inom valfrihetssystemet.

Sara Pramsten

sara.pramsten@sktf.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  2019-06-03

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  2019-06-03

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  2019-06-03

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  2019-06-03

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb