×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Snabba insatser gav längre sjukskrivningar

2011-12-01, Tidningenvision.se

När Försäkringskassan började sätta in sina insatser för sjukskrivna tidigare ökade sjukfrånvaron och antalet personer som blev förtidspensionerade. Det visar en ny rapport.

Tidigare och effektivare utredning och rehabilitering för sjukskrivna är en viktig del i den kritiserade sjukskrivningsprocessen som alliansregeringen införde 2008. Tanken är att snabba insatser ska minska antalet sjukskrivningar och göra att personer snabbare kommer tillbaka i arbete.

Men nu visar en rapport från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, att tidiga insatser ofta har en motsatt effekt. Sjukskrivna som fått en särskild utredning av rehabiliteringsbehovet i ett tidigt skede under sjukfallet är i högre grad sjukskrivna efter fyra månader. Dessutom får fler sjuk- och aktivitetsersättning från sex månader och framåt.

–Ju tidigare man gör bedömningen av vilka som ska ha insatser ju större är risken att man tar fel personer. De blir då kvar i sjukskrivning och risken ökar att de blir förtidspensionärer, säger Pahtric Hägglund, projektledare för utvärderingen.

Väljer man ut personer som egentligen inte behöver några insatser blir effekten att sjukdomsbilden förstärks och att personerna blir inlåsta i utredningar och rehabilitering trots att de egentligen hade kunnat komma tillbaka till arbete utan några insatser alls.

Tidiga insatser kan enligt rapporten vara bra, men förutsätter att de åtgärder som sätts in verkligen är effektiva och att sjukskrivna som behöver hjälp kan särskiljas från dem som kan komma tillbaka till arbete på egen hand.

Enligt ISF beror de dåliga effekterna av de tidigare insatserna av allt att döma på handläggarnas svårigheter att välja ut rätt personer för rehabiliteringsinsatser. Urvalet av personer och åtgärder måste utvecklas och förfinas för att resultaten ska bli bättre.

Rapporten bygger på ett experiment som gjordes på 14 000 personer som blev sjukskrivna i slutet av 2007. Experimentet har därefter följts upp och analyserats.
 

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration: Marie Åhfeldt

Kolla kommunernas löner

Var är snittlönen för IT-tekniker, enhetschefer och skoladministratörer högst? Tidningen Vision har sammanställt en lönekarta med medellönerna i samtliga kommuner i 23 yrken. Dra och klicka i kartbilden för att se snittlönerna i din kommun, eller välj yrkestabell under kartan.  2019-04-12

Sju skäl att gå till jobbet

Att pollinera, ordna rent dricksvatten eller ta emot 1 300 besök i månaden. Arbetsglädje kan till och med vara en begravning. Möt sju personer som drivs av att göra nytta för oss andra.  2019-04-11

Mats Erkers vill börja planera för sin pension, men har svårt att få veta hur hög tjänstepensionen blir. ”Då det handlar om en framförhandlad löneförmån så är det ju ganska allvarligt att jag inte får besked”, säger han. Foto: Rickard Kilström

Svårt planera för pension

Anställda i kommuner och regioner kan ha svårt att få veta hur stor deras tjänstepension kommer att bli. Orsaken är att uppgifterna som ligger till grund för den pensionsprognos som var och en kan göra på webbplatsen minpension.se inte alltid är fullständiga.  2019-04-09

”Det här gör att vi känner oss mer motiverade och uppskattade”, säger den medicinska vårdadministratören Inger Lindblad. Foto: Alexander Von Sydow

Tillägg ska locka folk

De medicinska vårdadministratörerna på akutkliniken på universitetssjukhuset i Örebro har två tuffa somrar bakom sig. Orsaken är brist på vikarier.  2019-04-09

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb