×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

God ekonomi ger inte bättre lön

2011-12-15, Tidningenvision.se

Tycker du att du borde får större löneökning om din kommun gör ett bra resultat? Fack och arbetsgivare är överens om att det borde vara så. Men Tidningen Visions undersökning visar att anställda i kommuner med bäst resultat får lika små lönelyft som alla andra.

Att de lokala förutsättningarna, som kommunens ekonomi, ska ligga till grund för lönesättningen har parterna länge varit överens om. Men så har det inte sett ut de senaste åren.

Tidningen Visions undersökning visar att löneutvecklingen är ungefär densamma i ekonomiskt starka som i ekonomiskt svaga kommuner. Ja, den genomsnittliga löneökningen sedan 2008 är till och med något högre (30 kronor per månad) i kommuner med stora underskott.

Oskarshamns kommun har haft det kärvt. Där landar det sammanlagda underskottet under perioden på 9 463 kronor per kommuninvånare. I Skövde kommun har man under samma period ett samlat överskott på 18 460 kronor per invånare.

Men trots det har löneutvecklingen varit bättre i Oskarshamn. Där har snittmånadslönen ökat med 1 500 kronor sedan 2008. I Skövde är motsvarande siffra 1 400 kronor.

Oskarshamn har inte bara haft en bättre löneutveckling, man har även passerat Skövde och har nu högre snittlöner.

– Vår kommun ligger väldigt bra till ekonomiskt, men inte lönemässigt. Förra året hade kommunen ett överskott på 90 miljoner kronor. Jag tycker definitivt att våra medlemmar borde få del av det goda resultatet, säger Seija Jokela, Visions ordförande i Skövde.

Besparingar har gjorts, medarbetare har gått i pension och tjänster har sparats in. De anställda som är kvar har fått arbeta hårdare, resonerar Seija Jokela.

– Vi har sagt till vår arbetsgivare att medlemmarna borde få del av det överskott som de har bidragit till. Senast fick vi en lönesatsning på cheferna inom äldreomsorgen, vilket var bra, men i övrigt var det magert, konstaterar hon.

Personalchefen i Skövde, Per Räfte­gård, slår fast att det är medarbetarnas arbetsresultat – inte kommunens ekonomiska resultat – som är avgörande när lönen sätts.

– De medarbetare som bidrar till att arbetsgivaren når målet för sin verksamhet ska premieras. Det är löneavtalets portalparagraf.

Borde det inte synas i anställdas lönekuvert att det går bra för Skövde?

– Det kan skapa utrymme för strukturella lönelyft för vissa yrkesgrupper. Det finns ett samband mellan goda tider och höga löner, men det är inte linjärt, säger han.

Även Sundbyberg redovisade stora överskott under de tre åren. Men politikerna budgeterade med lönelyft som bara låg något över miniminivåerna i det centrala avtalet.

– Jag tycker naturligtvis inte att det här är rätt. Vi anställda borde få ta del av att kommunen går bra, säger Visions avdelningsordförande Hans Svedhag.

Han möts ofta av frågor från medlemmar som undrar varför de inte får större löneökningar trots att hjulen snurrar bra i kommunen.

– I tidningarna står det att kommunen har ett överskott på si och så många miljoner, men i lönesamtalen får medlemmarna höra att vi inte har några pengar. Det är jättesvårt att förklara. Jag kan bara säga att det är en politisk fråga hur man prioriterar löneökningarna, säger Hans Svedhag.

Enligt Sundbybergs personalchef Joakim Råhberg beror de goda resultaten på markförsäljningar för bostadsbyggande.

– Att ta engångsintäkter, som försäljningar, till att höja lönerna som är en permanent kostnad är inte särskilt sund ekonomi, säger han.

Ska de anställda ska få del av kakan om kommunen går bra?

– I så fall ska man resonera som inom industrin, att man får bonus om det går bra. Men då måste man också acceptera lönesänkningar när det går dåligt. Den dag en facklig organisation går med på en sådan fördelning kan jag diskutera det.

Niklas Lindstedt

niklas.lindstedt@vision.se

Artiklar

Illustration: Marie Åhfeldt

Kolla kommunernas löner

Var är snittlönen för IT-tekniker, enhetschefer och skoladministratörer högst? Tidningen Vision har sammanställt en lönekarta med medellönerna i samtliga kommuner i 23 yrken. Dra och klicka i kartbilden för att se snittlönerna i din kommun, eller välj yrkestabell under kartan.  2019-04-12

Sju skäl att gå till jobbet

Att pollinera, ordna rent dricksvatten eller ta emot 1 300 besök i månaden. Arbetsglädje kan till och med vara en begravning. Möt sju personer som drivs av att göra nytta för oss andra.  2019-04-11

Mats Erkers vill börja planera för sin pension, men har svårt att få veta hur hög tjänstepensionen blir. ”Då det handlar om en framförhandlad löneförmån så är det ju ganska allvarligt att jag inte får besked”, säger han. Foto: Rickard Kilström

Svårt planera för pension

Anställda i kommuner och regioner kan ha svårt att få veta hur stor deras tjänstepension kommer att bli. Orsaken är att uppgifterna som ligger till grund för den pensionsprognos som var och en kan göra på webbplatsen minpension.se inte alltid är fullständiga.  2019-04-09

”Det här gör att vi känner oss mer motiverade och uppskattade”, säger den medicinska vårdadministratören Inger Lindblad. Foto: Alexander Von Sydow

Tillägg ska locka folk

De medicinska vårdadministratörerna på akutkliniken på universitetssjukhuset i Örebro har två tuffa somrar bakom sig. Orsaken är brist på vikarier.  2019-04-09

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb