×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vårdföretag skyller på kommuntjänstemän

2011-08-15, Tidningenvision.se

Konkurrensen inom kommunernas och landstingens vård och omsorg fungerar dåligt och till stor del är det tjänstemännens fel. Det anser de privata vårdföretagarna.

7 av 10 företrädare för privata vård- och omsorgsföretag anser att misstänksamhet och ovilja bland kommunala tjänstemän leder till sämre konkurrens. Lika många tycker att företagens utveckling hämmas av. Drygt 400 privata företagsledare har svarat i undersökningen som arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna låtit göra.

–Det finns kommuner där politikerna har beslutat att införa lagen om valfrihetssystem i hemtjänsten och har släppt in privata utförare. Men när man kommer ner på tjänstemannanivå uppfattar företagen att de inte får samma information som de kommunala utförarna, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Enligt Håkan Tenelius kan det till exempel handla om hur det privata företaget ska få del av statliga pengar för personalutbildning. Han nämner också exempel på biståndsbedömare som bara rekommenderar kommunens egen verksamhet.

–Det gör de säker i all välmening eftersom det är den verksamheten de känner till bäst, men det blir inte konkurrensneutralt, säger Håkan Tenelius.

Tror du att de kommunala tjänstemän medvetet försöker motarbeta privata företag?

–Det finns motstånd på en del håll. Det kan ju finnas olika skäl, som att man upplever sig egen verksamhet ifrågasatt när det kommer in konkurrenter. Men eftersom våra företag svarar att tjänstemännens bemötande är okej så ser jag  det inte i första hand som någon medveten agenda.

De privata vårdföretagen anser också att konkurrensneutraliteten försämras av att kommunen både är beställare och utförare.

–Det är samma personer som ansvarar för den egna verksamheten som är kontaktpersoner och beställare av privata utförare. I en liten kommun blir det väldigt svårt för den personen att vara neutral när de privata företagen ska konkurrera med den egna verksamheten, säger Håkan Tenelius.

Vad ska kommunerna gör för att det ska bli bättre?

–Man måste skilja på beställar- och utförarorganisationen. Och i takt med att tjänstemännen och kommunerna blir säkrare i att hantera lagen om valfrihetssystem så kommer problemen att minska.
 

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Att ha en arbetsgivare som är flexibel och förstående gör det möjligt för trebarnspappan Ernesto Garzón att arbeta heltid. Foto: Rickard Kilström

Hämta, lämna, hinna, orka...

Tre av fyra tycker att det är stressigt att få ihop kraven på jobbet med att vara förälder. De flesta får ingen avlastning vid vab och för många som gått ner på deltid är det bara lönen som krympt, inte mängden arbete. Det visar Tidningen Visions undersökning.  för 6 dagar sedan

Nicole Areskoug har en arbetsgivare som är mycket positiv till att anställa småbarnsföräldrar. Här är hon och dottern på en pick-nick tillsammans med brukare och kolleger. Foto: André de Loisted

Nu funkar heltid för Nicole

Nicole Areskoug kan oftast anpassa sina arbetstider efter dotterns sovtider och bestämmer själv om hon ska jobba hemifrån eller vara på kontoret. Det är några av de saker som bolaget God assistans syd infört för att bli föräldravänliga.  för 6 dagar sedan

Under åren på hög­stadiet i hemstaden Kalmar började Lena Hallengren se orätt­visorna i samhället. Därför engagerade 
hon sig politiskt. Foto: Marc Femenia

Hon vill laga skyddsnäten

Socialminister Lena Hallengren (S) står inför stora utmaningar. I glappen mellan välfärdssystemen faller både unga som mår dåligt och psykiskt sjuka ner och bristen på resurser gör att anställda flyr socialtjänsten eller bränns ut.  för 6 dagar sedan

Foto: Privat.

Hur flyttar man en kyrka?

Fem frågor till Tommy Stridsman fastighets- och kyrkogårdschef i Kiruna pastorat.  för 6 dagar sedan

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb