×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vårdföretag skyller på kommuntjänstemän

2011-08-15, Tidningenvision.se

Konkurrensen inom kommunernas och landstingens vård och omsorg fungerar dåligt och till stor del är det tjänstemännens fel. Det anser de privata vårdföretagarna.

7 av 10 företrädare för privata vård- och omsorgsföretag anser att misstänksamhet och ovilja bland kommunala tjänstemän leder till sämre konkurrens. Lika många tycker att företagens utveckling hämmas av. Drygt 400 privata företagsledare har svarat i undersökningen som arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna låtit göra.

–Det finns kommuner där politikerna har beslutat att införa lagen om valfrihetssystem i hemtjänsten och har släppt in privata utförare. Men när man kommer ner på tjänstemannanivå uppfattar företagen att de inte får samma information som de kommunala utförarna, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Enligt Håkan Tenelius kan det till exempel handla om hur det privata företaget ska få del av statliga pengar för personalutbildning. Han nämner också exempel på biståndsbedömare som bara rekommenderar kommunens egen verksamhet.

–Det gör de säker i all välmening eftersom det är den verksamheten de känner till bäst, men det blir inte konkurrensneutralt, säger Håkan Tenelius.

Tror du att de kommunala tjänstemän medvetet försöker motarbeta privata företag?

–Det finns motstånd på en del håll. Det kan ju finnas olika skäl, som att man upplever sig egen verksamhet ifrågasatt när det kommer in konkurrenter. Men eftersom våra företag svarar att tjänstemännens bemötande är okej så ser jag  det inte i första hand som någon medveten agenda.

De privata vårdföretagen anser också att konkurrensneutraliteten försämras av att kommunen både är beställare och utförare.

–Det är samma personer som ansvarar för den egna verksamheten som är kontaktpersoner och beställare av privata utförare. I en liten kommun blir det väldigt svårt för den personen att vara neutral när de privata företagen ska konkurrera med den egna verksamheten, säger Håkan Tenelius.

Vad ska kommunerna gör för att det ska bli bättre?

–Man måste skilja på beställar- och utförarorganisationen. Och i takt med att tjänstemännen och kommunerna blir säkrare i att hantera lagen om valfrihetssystem så kommer problemen att minska.
 

Lasse Nilsson

lasse.nilsson@sktf.se

Artiklar

Illustration och foto: Jann Lipka

Nu kommer din nya robotkollega

Kommer robotarna att ta våra jobb? Får vi vara med och bestämma vad de ska göra? Frågorna är många när digitala kolleger ­börjar dyka upp på våra arbetsplatser. Vår undersökning visar att få är oroliga men många känner att de ­behöver mer utbildning.  för 14 dagar sedan

Kim Matulin har, trots handläggarroboten, mycket telefonkontakt och möten med de personer som söker försörjningsstöd. 
Foto: Jann Lipka

Maskinen handlägger – hon beslutar

Flera kommuner har infört robotar som hjälper till med ansökningar om försörjningsstöd. Socialsekreteraren Kim Matulin i Nacka, som jobbar med en, tycker den är ett bra redskap. Men hon är tveksam till att maskiner ska fatta beslut utan mänsklig inblandning.  för 14 dagar sedan

Foto:  Jann Lipka

Som en yxa i huvudet

Synrubbningar, illamående och glödgande ­huvudvärk. Att lämna jobbet i en hast och bädda ner sig i ett mörklagt sovrum tillhör vardagen för administratören Mari Lööv och över en miljon andra svenskar. Stress och bristande kunskap om migrän gör arbetslivet till en högriskfaktor.  för 14 dagar sedan

Foto: Brombergs

”I själva verket har vi gott om tid”

För att klara framtidens arbetsliv måste vi omvärdera tiden. Det är fullt möjligt menar Bodil Jönsson i sin nya bok Gott om tid. ”Det handlar om att ändra inställning till tiden. Att försöka se det som att tiden kommer till dig i stället för att den går.”  för 14 dagar sedan

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb