×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Att bostadsbolagen använder ny teknik är nödvändigt för utvecklingen. Gavlegårdarna har bidragit med Norrlands största solcellsanläggning. Foto: Johan Wahlgren

    Att bostadsbolagen använder ny teknik är nödvändigt för utvecklingen. Gavlegårdarna har bidragit med Norrlands största solcellsanläggning. Foto: Johan Wahlgren

  • På en skärm i ­Gavlegårdarnas lokaler kan driftpersonalen se vad som händer i värme och vattensystemet. Foto: Johan Wahlgren

    På en skärm i ­Gavlegårdarnas lokaler kan driftpersonalen se vad som händer i värme och vattensystemet. Foto: Johan Wahlgren

På jakt efter energislöseri

2017-11-29

Tidningen Vision nr 8 2017. Just när Gavlegårdarna genomfört stora effektiv­iseringar krävde kommunen ytterligare energi­besparing. Hur skulle det gå till? Den nöten fick energi­controller Håkan Wesström försöka knäcka.

Som energicontroller på det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna har Håkan Wesström ansvar för energi till ett värde av omkring 200 miljoner kronor om året. Det är hans uppgift att se till att bolaget gör av med så lite energi som möjligt, samtidigt som hyresgästernas komfort ska vara så god som möjligt.

– Det mest väsentliga är att ha bra uppföljningssystem, för att se var energin tar vägen. För inte så många år sedan hade vi personal som sprang runt i byggnaderna varje månad med en pärm där mätaravläsningarna noterades. Nu sker allt med automatik.

Temperaturgivaren är den nya stjärnan bland hans arbetsredskap. En redan låg energiförbrukning har snabbt dykt med 11,7 procent sedan den togs i bruk i maj i år. Därmed är energisparmålet för 2020 uppnått redan i år.

– Det är helt otroligt! Det är faktiskt ett bättre resultat än vi räknat med.

Att jobba med driftoptimering är att plocka lågt hängande frukt, som Håkan Wesström gärna uttrycker det.

Han visar stolt den lilla plastmanick som sitter på väggarna i 14 000 av Gavlegårdarnas lägenheter. Med hjälp av den kan han via datorn se temperaturerna i hela beståndet. Han kan se vilka lägenheter som är varmare eller svalare än de övriga, och han får koll på temperaturvariationer mellan lägenheterna.

– Vi mäter nu var femtonde minut. Då kan vi se hur stor påverkan på temperaturen som vädring eller matlagning har, och vi kan se variationerna mellan lägenheterna över ett år bakåt. Tidigare kanske man kom in och mätte temperaturen i en nyvädrad lägenhet, exempelvis. Det kunde bli helt missvisande.

De största vinsterna kommer från möjligheten att styra värmecentralerna under sommartid. Tidigare kunde soliga dagar orsaka värmetoppar på 26 grader i hela beståndet. Tack vare temperaturgivarna och övervakningssystemet kan Gavlegårdarna dra ned på värmen när temperaturen är på väg upp.

– På så vis blir husen i sig själva som solfångare. Det finns massor med energi att spara här.

Men resan hit har varit lång. Beståndet har moderniserats efter hand, och det är tack vare det som förutsättningarna för dagens systemövervakning finns.

Gävle Energi och Gästrikevatten har varit samarbetspartners vid installationen av styrsystem och mätare. Det som har tagit längst tid att automatisera är vattenförbrukningen.

– Att få igång ett samarbete är också en process. Det är inte alltid så lätt att få en annan part att se de fördelar man vill uppnå. Men i samband med att vattentaxan gjordes om byttes vattenmätarna ut, så att vi kom igång med fjärravläsning även på vattnet.

Tidigare kunde det ta fyra månader innan en vattenläcka upptäcktes. Det blir dyrt. Nu går det att se vattenläckor på övervakningssystemet i princip samma stund som läckan uppstår.

Håkan Wesström började arbeta som energicontroller redan 1991. Han har varit med om att avskaffa fossil uppvärmning – den sista oljepannan byttes ut 2010 – och att bygga Norrlands största solcellsanläggning, bland annat.

Han visar gärna upp den. Sedan 2008 blänker den vackert på taken på Andersbergs centrum. Men lönsam har den inte blivit, trots att staten gav stora bidrag till installation av solceller.

– Vi ville bidra till teknikutvecklingen, men därefter har det bara blivit en anläggning till. Men nu har priserna sjunkit så nu betalar de sig inom femton år, konstaterar han under tiden som han kliver omkring i havet av skärmar.

Gavlegårdarna fortsätter att bidra till utvecklingen genom att prova annan ny teknik. Värmeåtervinning på ventilation är aktuellt just nu, och i de hus som Gavlegårdarna bygger på Gävle Strand värmer energi från marken upp luften innan den far in i ventilationssystemet. I annan nyproduktion finns två avloppsvärmeväxlare.

– Sen utvärderar vi resultaten. Nyproduktion är jättekul, det är då vi har chansen att prova nytt.

Håkan Wesström är som regel den som initierar nya satsningar. Han säger att han har turen att arbeta i ett företag där det finns gehör för goda idéer. Just temperaturgivarna är det senaste. De finns på fler håll i Sverige, men Gavlegårdarna var tidigt ute i stor skala.

– Vi vill vara miljövänliga och ekonomiska. Men samtidigt är det en fråga om bemanning. I Gävle har det funnits en stark press mot automatisering och fjärravläsning. Eftersom vi inte har haft tillräckligt med personal har vi varit tvungna att utveckla, förklarar han.

Tillbaka på kontoret konstaterar han att hans yrkesroll har blivit allt mer central under åren han haft den.

– Jag måste alltid presentera en ekonomisk kalkyl med bra pay off-tid, i slutänden är det hyresgästerna som betalar. Men ju högre medvetenheten om klimatförändringarna blir, desto viktigare blir arbetet.

Marika Sivertsson

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Så spars energi

Den vanligaste åtgärden är vattenbesparingar. Till exempel har Vätterhem i Jönköping sparat 25 procent av vattenförbrukningen genom att installera vattenmätare i varje lägenhet.
Andra åtgärder är injustering av styr- och reglersystem, ventilationsvärmeåtervinning, samt tilläggsisolering av fönster.

Gavlegårdarna

Gavlegårdarna, Gävles kommunala bostadsbolag, fyller 100 år i år. Bolaget har 14 394 lägenheter och ska bygga 750 nya hyresrätter fram till 2020.
Bolaget har stort energifokus. Ett exempel är miljonprogrammet Sätra där energiförbrukningen har halverats med hjälp av isolering av vindar och fasader, energifönster samt nya ventilationssystem med värmeåtervinning.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb