×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Foto: Mostphotos

    Foto: Mostphotos

Nu kan du få mer inflytande

2017-11-30

Tidningen Vision nr 8 2017. Den som kan påverka sin arbetssituation mår bättre på jobbet. Nytt avtal gör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö tydligare.

Det finns olika former för hur du som anställd kan få medinflytande på arbetsplatsen. Förr var MBL-förhandlingar vanligast, att arbetsgivare informerade och förhandlade med fackrepresentanter om förändringar de ville göra på arbetsplatserna. Det finns fortfarande, men kruxet kan vara att facket då ofta kommer in sent, när det mesta redan är bestämt, och därför har man numera inom de flesta sektorer tecknat samverkansavtal som ersätter vissa MBL-förhandlingar.

Hur man samverkar bestäms lokalt, ofta sker det genom medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar där chefer och medarbetare diskuterar frågor som rör arbete och arbetsmiljö, samt i samverkansgrupper där fack och arbetsgivare träffas.

Nu har facken och arbetsgivarna inom kommuner och landsting träffat ett nytt samverkansavtal som sätter ramarna för hur det ska gå till.

– Medarbetarna ska vara med på tåget från början och involveras redan på idéstadiet. Så att man tar tillvara anställdas kompetenser i förändringsarbete vilket också ger cheferna bättre beslutsunderlag, säger Visions arbetsmiljöexpert Carola Löfstrand, och betonar kopplingen mellan samverkan och bra arbetsmiljö som gjorts tydligare i det nya avtalet.

– Vi vet att bra samverkan leder till bättre hälsa.

Liksom tidigare finns det en möjlighet att välja traditionell MBL-förhandling i stället för att samverka. 

– Står parterna långt ifrån varandra kan det vara bra med förhandling för tydlighetens skull, säger Carola Löfstrand.

Mårten Kierkegaard

marten.kierkegaard@vision.se

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Vad är ett samverkansavtal?

Ett kollektivavtal som utvecklar reglerna i Medbestämmandelagen, MBL, och Arbetsmiljölagen. Samverkan sker i regel genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, samt i samverkansgrupper på olika nivåer med representanter från fack och arbetsgivare. Detaljerna regleras i lokala avtal.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb