×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

  • Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Utredning vill ta bort turordningsregler

2011-02-02, Tidningenvision.se

Turordningsreglerna i Las, lagen om anställningsskydd, bör tas bort och ersättas med att arbetsgivaren betalar en uppsägningsavgift. Det är ett av förslagen i Långtidsutredningen 2011.

Uppsägningsavgiften bör vara högre ju längre den anställda har jobbat hos arbetsgivaren.

– Då skulle en arbetsgivare som vill ha flexibilitet slippa ha tillfälligt anställda som byts ut hela tiden. Uppsägningsavgiften skulle ju gälla oberoende av anställningsform, säger Oskar Nordström Skans som är projektledare för Långtidsutredningen.

Utredningen föreslår också att en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring införs, med arbetslöshetsersättning utan kvalificeringstid. Idag är det för få som får a-kassa, bland annat beroende på att det är svårt att kvalificera sig för ersättning. Tanken är att den som varit arbetslös i tre månader skulle få en ersättning som åtminstone är på socialbidragsnivå.

– Försörjningsstöd (socialbidrag) är en dålig ersättningsform för den som söker jobb. Det är ju behovsprövat och det lönar sig inte för den enskilde att ta korta anställningar. Det blir bara kommunen som tjänar på att socialbidraget minskas, säger Oskar Nordström Skans.

Han menar också att det är dumt att ha två parallella system där den arbetssökande är inskriven både hos arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst. Det finns risk att arbetsförmedlingen inte lägger lika stora resurser på arbetslösa som har socialbidrag som på övriga inskrivna. Det vore bättre som arbetsförmedlingen fick hela ansvaret. För att det ska fungera behöver a-kassan göras obligatorisk.

 Utredningen föreslår också att arbetsförmedlingen tar över ansvaret för Sfi, svenska för invandrare från kommunerna.  Det skulle ge möjlighet att skräddarsy utbildningen med inriktning på ett yrke och att nivågruppera efter de invandrades utbildningsnivå.  Det skulle öka effektiviteten i utbildningen och ge invandrare större chans på arbetsmarknaden, menar utredarna.

Ytterligare ett förslag handlar om att få studenter att ta examen snabbare. Sverige ligger sist inom OECD (de rika västländerna)när det gäller den saken. En väg att gå skulle vara att den som tar examen snabbt får skriva av en del av sina studielån, föreslår utredarna.

Artiklar

Vi har ny webbplats!

Tidningen Vision har bytt hemsida och webbadress. Besök oss på tidningenvision.se.  2019-10-28

Foto: Jann Lipka.

Blev du bjuden på lönekalaset?

Majoriteten av Visions medlemmar i kommuner och regioner fick löne­ökningar mellan 2,4 och 3 procent i år. Luleå och ­Vetlanda toppar bland kommunerna. Väster­norrland fick högsta ­snittökning bland ­regionerna.  2019-09-23

Medicinska sekreteraren Dennis Lindgren Örcel, här med kollegan Carina Johansson, fick ett lönesamtal tack vare ett inlägg på Facebook. Foto: Karl Nilsson.

Missnöje trots extra ­satsning

Flera regioner gjorde speciella satsningar på medicinska sekreterare och tandsköterskor i år. I Region Västernorrland fick båda yrkesgrupperna fyra procents löneökning i genomsnitt. Men trots höjningarna jäser missnöjet med för låga löner.  2019-09-23

Eva-Lotta Nilsson.

”Vi i Vision måste ligga på”

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.  2019-09-23

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb