×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Visions internationella projekt

Honduras

Honduras är ett av de fattigaste länderna I hela världen och det land i Centralamerika där inkomstklyftorna är som störst. Världsbanken och Internationella valutafonden har redovisat statistik som visar att 64.5 % lever i fattigdom och cirka 20 % av befolkningen lever i extrem fattigdom (mindre än 2 dollar per dag). Officiella siffor säger att arbetslösheten ligger strax runt 8-10 % men en stor del av befolkningen är undersysselsatt och väldigt många jobbar i den informella, svarta sektorn.  

Den fackliga situationen är otroligt svår då lagar och regler förhindrar fackföreningarna från att växa i storlek och styrka. Vision är med i projektet som bidrar till att stötta fackföreningarna i deras kamp för bättre villkor i offentlig sektor och möjlighet att organisera och förhandla för sina medlemmar.

2017 var startåret på projektet och under det året samlades förbund inom offentlig sektor för att tillsammans arbeta fram en plan för kommande år. De enades bland annat om att stärka arbetet med unga förtroendevalda, satsa på ledarskapsutbildning samt utveckla kommunikationen till medlemmar och övriga samhället genom nyhetsbrev och sociala medier.

Mer om projektet hos Union to Union 

Paraguay

Det var farligt att vara fackligt aktiv när Paraguay var en diktatur. I dag är landet demokratiskt, men som ett arv från diktaturtiden är fackföreningarna svaga och splittrade. Vision stödjer projekt för att ena och stärka fackföreningsrörelsen.

Den offentliga sektorn i Paraguay står inför förslag om privatiseringar av el-, vatten- och hälsobranschen. Det hotar inte bara de anställdas jobb och villkor, det hotar alla medborgares tillgång till energi, rent vatten och sjukvård.

Under 2017 har fackföreningarna haft det tufft då regeringen pressat på för fler privatiseringar av offentlig sektor. Fackförbunden har försökt stå emot men då de är väldigt många, med få medlemmar, och totalt nio centralorganisationer så blir motståndet väldigt splittrat. En del sektorer har dock lyckats få positiva resultat under 2017. Administrativ personal på högre lärosäten tecknade under året ett avtal som ger anställda 25 % i löneförhöjning med start i juni 2018. Förbund inom den kommunala sektorn fick även dem till en löneförhöjning med 10.5 % samt att arbetsgivarna ska inleda ett förbyggande arbete mot könsbaserat våld på arbetsplatsen.

Mer om projektet hos Union to Union

Swaziland (numera eSwatini)

I eSwatini är det svårt att bedriva fackligt arbete. Fackligt aktiva riskerar att fängslas och misshandlas av den statliga säkerhetstjänsten. Statsapparaten förtrycker fackföreningsrörelsen dagligen och eSwatini har dessutom drabbats hårt av de senaste årens globala ekonomiska kris. Arbetslösheten är hög och regeringen hotar med att skära ner de offentliga tjänstemännens löner.

Därtill är eSwatini ett av de länder i världen som drabbats hårdast av hiv/aids-epidemin. Medellivslängden är bara kring 50 år. Fackförbunden i eSwatini brottas alltså med både diktatur, ekonomisk kris och spridningen av hiv/aids som utarmar arbetskraften

Syftet med projektet är att öka jämställdheten inom facken, bedriva påverkansarbete för offentliga tjänster av god kvalitet och utveckla opinionsbildning i frågan om Gender Based Violence samt opinionsbilda kring lagstiftning som begränsar fackliga rättigheter. Under 2017 skedde många positiva förändringar där bland annat det ena samarbetsförbundet, NAPSAWU, blev erkända av regeringen som fackförbund med rätt att förhandla.

Året innan hade regeringen, och lokal polis, satt stopp för en demonstration mot Gender Based Violence men under 2017 tilläts facken organisera demonstrationen där den lokala polisen nu medverkade och gick med i demonstrationståget. Dessutom hölls två stora strejker i eSwatini, först sjuksköterskor och sen offentliganställda, som kunde genomföras utan avbrott av säkerhetsstyrkor.

Mer om projektet hos Union to Union 

Klimatprojektet

Från och med 2017 ingår Vision i ett projekt tillsammans med Kommunal och Akademikerförbundet SSR som handlar om att stötta fackförbund i Peru, Jamaica, Tunisien, Kenya och Zambia som utsätts för nya påfrestningar i samhället på grund av klimatförändringarna. Projektet har sitt ursprung i Parisavtalet från 2017.

Parisavtalet föregicks av FN: s toppmöte om hållbar utveckling i New York i september 2015, som fastställde 17 mål för hållbar utveckling (globala målen) med 169 delmål som ska uppnås av nationella regeringar senast 2030. Mål 13 avser klimatförändringar och uppmanar regeringarna att "vidta brådskande åtgärder mot klimatförändringarna och dess konsekvenser." För de allra flesta utvecklingsländerna som står utan starka och progressiva insatser från den offentliga sektorn kommer det inte att vara möjligt att uppfylla dagordningen som följer mål 13. Här spelar fackföreningarna i offentlig sektor och PSI (Public Service International) en avgörande roll: möjligheten att främja en starkare offentlig sektor som den viktigaste mekanismen för att hantera klimatförändringar och säkerställa en rättvis och grön övergång i klimatarbetet.

Under 2017 har det genomförts worskshops i de olika länderna där fackförbunden tillsammans hittat relevanta ministerier, byråer och viktiga aktörer för politiskt utvecklingsarbete (lobbying) där projektet ska arbeta för att få med fackföreningsrörelsen som en naturlig del i det nationella klimatarbetet.

Mer om projektet hos Union to Union 

Nordafrika

Tillsammans med Kommunal har Vision ett projekt i Nordafrika, närmare bestämt i Tunisien och Egypten. Projektet startade 2011 i samband den arabiska våren då behovet av stöd till fackföreningsrörelsen växte. Till en början delades projektet mellan de båda länderna men då läget förvärrats i Egypten, och samtidigt blivit stabilare för fackförbunden i Tunisien, har projektet ändrat form till att stötta de egyptiska förbunden mer.

Projektets syfte är att hjälpa fackföreningarna för offentliganställda, i framför allt Egypten, att arbeta för rätten att organisera sig, demonstrera och strejka. Fackföreningarna får också hjälp med utbildningar om hur man förhandlar om kollektivavtal, utbildningar om demokratins spelregler, och hjälp med rekrytering och aktivering av kvinnor.

På grund av säkerhetsläget i Egypten sker de flesta av aktiviteterna utanför landet, oftast i Tunisien eller Libanon. Egypten räknas som ett av världens tio farligaste länder att vara fackligt aktiv i enligt ITUC.

Förbunden som stöds i projektet tillkom under eller efter den arabiska våren. Dessa fack har inte gjort sig beroende av regimen, på det som sätt som de äldre facken gjort, och de tillåts därför inte att registrera sig som fackförbund, vilket är en nödvändighet för dem för att kunna verka fullt ut.

I samband med ett fackmöte under hösten 2017 arresterades nio fackföreträdare från våra samarbetsfack och hölls i arrest i flera veckor. I Egypten har det även förekommit mycket våld och övergrepp som är kopplat till säkerhetstjänsten, inte minst bortförandet och mordet på den italienske forskaren (Giulio Regeni) som var i Egypten just för att skriva om de oberoende facken.

Mer om projektet hos Union to Union

Flykting/Migrantprojektet

Antalet människor som tvingats lämna sina hem och leva ett liv på flykt har aldrig varit fler än idag. Upp emot 68.5 miljoner människor lever idag som flyktingar enligt statistik från UNCHR. Av dem är cirka två tredjedelar människor som lever på flykt i sina egna hemländer.

Vision deltar i ett projekt tillsammans med Fackförbundet ST, Kommunal, Vårdförbundet och Akademikerförbundet SSR som syftar till att stötta fackförbunden inom offentlig sektor i Tunisien, Algeriet och Libanon i deras arbete att hjälpa migranter och flyktingar i respektive land. Libanon har tagit emot nästan 1 miljon flyktingar, större delen från Syrien, vilket är nästan 20 % av hela befolkningsmängden.

Fackförbunden kämpar för att migranter och flyktingar ska få ha samma mänskliga och fackliga rättigheter som alla andra. I både Tunisien och Libanon har en stor informell sektor skapats där migranter och flyktingar arbetar under farliga förhållanden och till låga löner. Många i länderna anser att staten lägger för mycket resurser på migranter och flyktingar som dessutom tar jobben för invånarna.

I projektet har fackförbunden två stora uppgifter vilket är att se till att flyktingar i lägren får tillgång till den samhällsservice som de behöver och att migranter inte utnyttjas på den svarta marknaden.

Mer om projektet hos Union to Union

Nyheter

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Vill du demonstrera 27 september?

Jobbar du på fredag men vill ändå vara med och visa din solidaritet för klimatet? Här listar vi ett par olika alternativ som skapar möjlighet att vara med utan att strejka.    2019-09-26

Veronica Magnusson: ”Låt 27 september bli startskottet för att växla upp klimatarbetet”

Den 27 september kommer klimatet att uppmärksammas över hela världen i samband med FNs klimattoppmöte.  2019-09-18

Levnadslön - en förutsättning för Agenda 2030

Offentlig upphandling har en jätteviktig roll i arbetet med levnadslön i andra länder. Det lyfte Visions förbundsordförande Veronica Magnusson under ett seminarium där det pratades om hur alla i världshandeln ska kunna leva på sitt arbete.  2019-07-05

Till arkivet

891 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb