×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Samordningsgruppen i Område Mitt

Varje center har samordningsgrupp som fungerar som länken mellan kansliet och förtroendemannaledet.

Samordningsgruppen består av ledamöter från olika avtalsområden, förbundsstyrelsen och centrala valutskottet. Gruppen leds av verksamhetschef på Visions center.

Vi är samordningsgruppen, centret Sundsvall: 

Christina Johansson, Falu kommun (HÖK)

Lisa Johansson, Söderhamns kommun (HÖK)

Gunvi Dahlström, Region Jämtland-Härjedalen (HÖK)

Annakarin Sandström-Gudmundsson, Härnösands kommun (HÖK)

Örjan Gripentoft, Bollnäs Energi (Sobona, fd KFS)

Eva-Lena Gunningberg, Förbundsstyrelse (Fastigo)

Lotta Eriksson, Centrala valutskottet

Robert Sjöström, Verksamhetschef
Tel: 060 13 56 76

Maria Hägglund, Regionsamordnare
Tel: 060 13 56 74

______________________________________________________________________________

Samordningsgruppens roll och uppdrag

 • Gruppen fungerar som en länk mellan tjänstemän och förtroendevalda 

 • Gruppen representerar sitt avtalsområde och även län. Är en länk till respektive avtalsområde, inför och efter samordningsgruppens möte

 • Gruppen är ett bollplank till verksamhetschefen och ger stöd till centret

 • Medverka i förankring av och dialog om förbundsstyrelse- och förbundsmötesbeslut

 • Bidra till att förbundsstyrelse- och förbundsstyrelsebeslut genomförs

 • Gruppen är ett forum för att öka dialogen inom förbundet och bidrar till ökad transparens, informationsutbyte och samsyn inom Vision

 • Genom ett tätt och öppet samarbete mellan tjänstemän och förtroendevalda bidrar vi bokstavligen till att göra varandra bättre och ytterst nå ett bättre resultat för medlemmarna

 • Vid behov ingå i centrets konfliktgrupp 

Samordningsgruppens möten

Samordningsgruppen träffas tre till fyra gånger under året (fysiska och digitala möten). Minnesanteckningar förs och skickas till ordförande i avdelning och klubb.  

Nyheter

Skyddsutrustning för medarbetare inom kontaktyrken

En stor del av Visions medlemmar arbetar inom kontaktyrken där fysisk närhet till exempelvis brukare, klienter och elever förekommer på daglig basis. Med anledning av coronapandemin har röster höjts om krav på skyddsutrustning inom dessa yrken. - Visions hållning är tydlig; arbetsgivaren är skyldig att skydda sin personal, menar Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg.  för 9 timmar sedan

Äldreomsorgslyftet faller platt utan fler chefer

Vision kan idag presentera ny statistik som visar att chefer inom den kvinnodominerade välfärden har ansvar för det klart största antalet medarbetare på arbetsmarknaden.  igår kl 13:20

Många försämringar för arbetstagaren i LAS–utredningen

Vision är mycket kritisk till de förändringar av LAS som presenteras idag. Förslagen ändrar maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare till fördel för arbetsgivaren. Utredningen borde aldrig ha tillsatts – politiken ska hålla sig borta från sådant som arbetsmarknadens parter har ansvar att hantera. Visions förbundsjurist förklarar vad som är nytt med förslagen.  för 4 dagar sedan

Chef inom välfärden – ny nätverksgrupp

Hitta inspiration i andras erfarenheter! Många av välfärdens chefer står just nu inför stora utmaningar – det kräver innovation och mod. Vision har därför skapat en ny grupp på Facebook där chefer kan samlas digitalt och utbyta erfarenheter.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

309 nya medlemmar under juni

Allt det här får du:

 • Löne- och karriärcoachning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

 • Inflytande på jobbet

Bli medlem!

Förtroendevald?

Allt du behöver för ditt uppdrag.

Engagemangskiosken

Med engagemangskiosken är det lätt att ordna aktiviteter på arbetsplatserna, och att sprida det ni gör till fler.

Vad engagerar dig?

Fråga Vision Direkt

Personlig rådgivning om allt som rör din arbetssituation, öppet alla vardagar 8-20.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb