×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Samordningsgruppen i region Mitt

Det finns en samordningsgrupp i varje region i Vision, som fungerar som länken mellan tjänstemän och förtroendevalda i regionen. Här är samordningsgruppen i Region Mitt.

Samordningsgruppen består av ledamöter från olika avtalsområden, förbundsstyrelsen och centrala valutskottet. Gruppen leds av verksamhetschefen på det regionala centret.

Gruppen ger stöd till centret och agerar bollplank åt verksamhetschefen. Gruppen kan också ha en representant i den regionala konfliktkommittén.

Har du frågor? Här är samordningsgruppen i region Mitt!

Kontakta oss

Christina Johansson, Falu kommun (HÖK)

Lisa Johansson, Söderhamns kommun (HÖK)

Gunvi Dahlström, Region Jämtland-Härjedalen (HÖK)

Annakarin Sandström-Gudmundsson, Härnösands kommun (HÖK)

Örjan Gripentoft, Bollnäs Energi (Sobona, fd KFS)

Eva-Lena Gunningberg, Förbundsstyrelse

Lotta Eriksson, Centrala valutskottet

Robert Sjöström, verksamhetschef
Tel: 060 13 56 76

Maria Hägglund, regionsamordnare
Tel: 060 13 56 74

______________________________________________________________________________

Samordningsgruppens roll och uppdrag

Samordningsgruppen ska

 • Föra vägledande diskussioner som är till stöd för centrets verksamhet.

 • Föra dialog med förbundsstyrelsens representant.

 • Vara ambassadörer av Visions mål och förbundsmötesbesluten.

 • Ta en aktiv roll i samband med region- och ordförandekonferenser.

 • Synliggöra sig själva i samband med aktiviteter som centret anordnar.

 • Få och ge vägledning till representanterna i TCO-rådet.

 • Vid behov ingå i centrets konfliktgrupp.

 • Ta del av FS dagordning

Samordningsgruppens möten

Samordningsgruppen träffas minst två gånger på hösten och två gånger på våren. Minnesanteckningar förs. Centret skickar kallelse och dagordning till deltagarna senast fem dagar före mötet. Dagordningen ska bl a innehålla följande punkter:

 • Verksamhetsfrågor (verksamhetschefen informerar)

 • Förbundsövergripande frågor som påverkar regionen (FS-ledamoten informerar och tar emot synpunkter)

 • Temadiskussion (utifrån FS- och förbundsmötesbeslut)

 • Anmälda punkter (deltagarna kan själva anmäla punkter, antingen före eller i början av mötet).

 • Rapporter, tex från TCO-rådet

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 7 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 11 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

890 nya medlemmar under oktober

Allt det här får du:

 • Löne- och karriärcoachning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

 • Inflytande på jobbet

Bli medlem!

Förtroendevald?

Allt du behöver för ditt uppdrag.

Engagemangskiosken

Med engagemangskiosken är det lätt att ordna aktiviteter på arbetsplatserna, och att sprida det ni gör till fler.

Vad engagerar dig?

Fråga Vision Direkt

Personlig rådgivning om allt som rör din arbetssituation, öppet alla vardagar 8-20.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb