×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Visselblåsarlagen

Nu kan arbetstagare larma om allvarliga missförhållanden. Sverige har sedan den 1 januari 2017 en lag som förbjuder arbetsgivaren att bestraffa arbetstagare som larmar om oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatser - den så kallade visselblåsarlagen.

Lagen gäller både på det privata och på det offentliga området, men den är mer betydelsefull för privatanställda, eftersom det inom den privata sektorn i huvudsak råder förbud mot att utåt kritisera arbetsgivaren. Lagen gäller för anställda och för inhyrda arbetstagare.

Lagens syfte

Visselblåsarlagens syfte är att förbjuda arbetsgivare att vidta repressalier mot den som larmat. Repressalier kan vara exempelvis avskedande, uppsägning, omplacering, utebliven löneökning, kränkande tillmälen, mobbning och mycket annat. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om sådana åtgärder genomförs.

Skydd för anställda som larmar om "allvarliga missförhållanden"

Lagen innebär ett skydd mot repressalier för anställda som larmar om allvarliga missförhållanden. Det finns inte någon närmare definition av det begreppet i lagen, mer än att, om missförhållandena utgör brott, måste fängelsestraff finnas med i straffskalan. Det gäller dock för de flesta brott i brottsbalken, även mindre allvarliga brott som snatteri. Men det är sällan någon döms till fängelse för så lindriga brott.

Vad är "allvarliga missförhållanden"?

Begreppet "allvarliga missförhållanden" kan också syfta på sådant som inte är straffbelagt, men som ändå är oacceptabelt i arbetslivet, exempelvis att gällande föreskrifter inte följs, att det finns risker för liv och hälsa eller risk för skador på miljön, att interna regler och principer inte följs eller att det förekommer oetiska förhållanden.

Att någon anställd är missnöjd med verksamheten på ett eller annat sätt är vanligtvis inte tecken på något allvarligt missförhållande. Dock kan allvarliga samarbetssvårigheter hamna innanför definitionen, till exempel om oförmågan att samarbeta medför risker för patienter i sjukvården.

Larma internt i första hand

En arbetstagare som vill larma om något missförhållande ska i första hand göra det internt. Arbetsgivaren är skyldig att ha rutiner för att hantera sådant, exempelvis genom att anvisa någon särskild enhet eller person dit arbetstagare kan vända sig. Om den anställde inte vill larma till någon representant för arbetsgivaren kan hen istället göra det till någon facklig representant. För att internt påtala missförhållanden krävs ingen bevisning, det räcker med att den anställde kan presentera konkreta misstankar om allvarliga missförhållanden.

Rätt att larma även externt om förändring uteblir

Om larmet inte resulterar i någon förändring inom rimlig tid, kan arbetstagaren därefter ha rätt att larma även externt, antingen genom att lämna uppgifter för offentliggörande (exempelvis till media) eller vända sig till någon myndighet.

Fog för misstankar krävs för att larma externt

För att det ska vara möjligt att larma externt måste det finnas "fog" för misstankarna om missförhållanden. Vad det innebär säger lagen inget om. Det får inte vara ogrundade eller löst grundade anklagelser. Å andra sidan behövs ingen bevisning heller. Det räcker med att arbetstagaren redogör för vad hen sett, hört eller upplevt. Den som utan grund "larmar" med svepande påståenden och anklagelser gör sig sannolikt skyldig till brott mot lojalitetsplikten i sin anställning.

Larma externt direkt vid akuta situationer

I vissa fall har arbetstagaren rätt att larma externt genast. Det gäller akuta situationer, exempelvis att allvarlig brottslighet förekommer och att det finns risk för att bevis förstörs om inte polis inkopplas omedelbart.

Nyheter

Visions årsmöte 2020 avslutat

Visions andra digitala årsmöte är precis avslutat. På årsmötet beslutades bland annat fastställande av verksamhetsberättelsen. Nästa vecka är det dags för förbundsmöte.  för 5 dagar sedan

Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten

Visions socialchefsrapport vittnar bland annat om näthat, kränkningar och hur snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten. - Resultat från undersökningen och de signaler vi får från chefsmedlemmar är att resurserna inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  för 6 dagar sedan

Så maxar du utvecklingssamtalet

Hösten är här – dags för utvecklingssamtal! Det är ett gyllene tillfälle att prata med din chef om saker som kanske inte hinns med i vardagen. Så här kan du använda samtalet till att växa i din yrkesroll.  för 7 dagar sedan

Biståndshandläggare - en nyckelfunktion i vår välfärd

Idag släpps Visions rapport om biståndshandläggares nyckelfunktion i välfärden - en roll som är avgörande för många människors livskvalitet. Samtidigt konstaterar Vision att bristen på biståndshandläggare riskerar att drabba dem som är i behov av samhällets stöd och service.  för 12 dagar sedan

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb