×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Villkor 2020

Vad drömmer du om på jobbet? Under 2020 kommer Vision vara med och förhandla fram villkoren i ett tiotal avtal för drygt 140 000 av våra medlemmar.

Så påverkas avtalsrörelsen av Covid-19 pandemin

Den extraordinära situation som vi befunnit oss i under våren har påverkat de flesta av våra avtalsförhandlingar.

Uppdatering augusti 2020

Vårens avtalsrörelser inom alla sektorer sköts fram och ska enligt planen slutföras under hösten. Nuvarande avtal har blivit förlängda till 31 oktober.

Förutsättningarna för att förhandla nya kollektivavtal förändrades drastiskt i och med covid-19, och när de centrala förhandlingarna sköts upp så gjordes även de lokala löneöversynerna det. Förutom att det ska förhandlas nya avtal inom industrin så ska vi, Vision, Läkarförbundet och Kommunal förhandla nya kollektivavtal med Sveriges kommuner och regioner. Vision ska även förhandla nya avtal för medlemmar inom Svenska kyrkan och för medlemmar inom privata välfärdsbolag. 

Visions ambition är att nya löner betalas ut så snart som möjligt efter att avtalen är klara. Det är också vår ambition och ingång att avtalen och den nya lönen ska gälla från 1 april 2020.

Läs en kommentar från förbundsordförnade Veronica Magnusson:
"Visions medlemmar har tagit ansvar, det ska synas på lönen" (25 aug)

Avtalsrörelsen skjuts upp 

Avtalsförhandlingar inom kommun, region, Fastigo och Sobona har skjutits upp till hösten. Nuvarande avtal är förlängda till 31 oktober. 

Förhandlingarna med Arbetsgivaralliansen, branscherna Folkhögskola, Skola/Utbildning samt Vård och omsorg har, på grund av rådande omständigheter, ajournerats. Mellanvarande kollektivavtal löpte ut 30 april 2020 men prolongeras sju dagar i taget, vilket innebär att verksamheterna inte blir avtalslösa p.g.a. ajourneringen. Förhandlingar återupptas i september eller så snart parterna är överens om att förutsättningar finns.

Övriga avtal vi tecknar med Arbetsgivaralliansen löper ut under hösten 2020.

Samtliga avtal med Almega Vårdföretagarna är tillsvidareavtal som kan sägas upp under september månad. Den ordinarie översynen genomförs efter sommaren och därför har förhandlingarna ännu inte påverkats av pandemin.

Översynen av Friskoleavtalet med Tjänsteföretagen ska vara genomförd innan 31 december 2020 enligt ordinarie planering. Även detta avtal är ett tillsvidareavtal.

Samtliga avtal vi tecknar med arbetsgivarorganisationen KFO är också tillsvidareavtal och med bakgrund mot det har parterna enats om att skjuta fram den årliga översynen av kollektivavtalet.

Frågor och svar om avtalsrörelsen

Ta reda på vad som händer med just ditt avtal.

Till FAQ:n

 

Hur går processen till?

En avtalsrörelse är inte alltid helt lätt att förstå sig på. Men den följer faktiskt en cykel med ungefär samma faser varje gång. Men just i år ser det annorlunda ut på grund av spridningen av Corona. Här kan du lära dig hur faserna ser ut under vanliga omständigheter.

Steg 1: Lyssna på medlemmarna

När vi inleder processen handlar det om att få input från er medlemmar. Hur har avtalet fungerat hittills? Vilka nya behov ser ni? Förtroendevalda representanter från olika avtalsområden träffas för att diskutera det här vid våra avtalsforum och konferenser under 2019. Vi samlar också input från våra medlemmar digitalt via vision.se/villkor2020, medlemsundersökningar och genom olika arbetsplatsaktiviteter och tematräffar.

Steg 2: Formulera våra krav

Nu är det dags att bena ut all input och definiera vad vi vill förbättra i avtalen. Resultaten från forumträffar, medlemsdialoger och avtalsgrupper lägger grunden till de idéer till förbättringar som vi vill uppnå inom respektive avtal. Dessa förändringar formuleras genom yrkande. Beslut om Visions olika yrkanden fattas av Förbundsstyrelsen.

Steg 3: Förhandla

Dags att förhandla! Den här fasen börjar med att vi byter yrkanden med arbetsgivarorganisationen - alltså att vi berättar för varandra vilka förändringar vi vill göra. För även arbetsgivaren vill förstås göra ändringar - och en viktig del i vårt jobb är ibland att hålla tillbaka potentiella försämringar. Sedan sätter förhandlingarna igång mellan Vision, arbetsgivaren och de andra förbunden som har samma avtal. Oftast kommer vi överens, men ibland kan vi behöva ta in hjälp utifrån av en medlare. Förhandlingsfasen kan ta tid och kräva kompromisser och intensiva överläggningar – spännande om du frågar oss!

Steg 4: Genomför förändringarna

När vi pustat ut efter förhandlingarna och avtalet är påskrivet är det dags för action. Nu ska nya regler och överenskommelser implementeras ute på arbetsplatserna och nå fram till medlemmarna. Det är även dags att sätta igång de lokala löneförhandlingarna och i vissa fall kan delar av avtalet behöva anpassas lokalt.

 

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb