×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Villkor 2020

Vad drömmer du om på jobbet? Under 2020 kommer Vision vara med och förhandla fram villkoren i ett tiotal avtal för drygt 140 000 av våra medlemmar.

Det senaste från avtalsrörelsen

Avtalet med Sveriges kommuner och regioner samt Sobona (td Pacta-avtalen)

Avtalsförhandlingarna 2020 är nu avslutade och parterna är eniga om ett nytt fyra-årigt avtal (HÖK/AB). Avtalet har ett starkt fokus på att förbättra karriärmöjligheterna och öka lönespridningen för Visions yrkesgrupper inom välfärden. Det gäller från den 1 november 2020 och fram till den 31 mars 2024. Löneavtalet gäller dock retroaktivt från 1 april 2020. Läs mer om vad avtalet innehåller här

Fastigo

Förhandlingarna om nytt avtal med Fastigo fortgår och Vision hoppas på att vi ska kunna teckna ett nytt avtal nu under november. Frågor och svar

Svenska kyrkan

Förhandlingarna mellan Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation går nu in i ett intensivt skede. Visions ambition är att teckna nytt avtal där våra medlemmar inte förlorar på att avtalen förlängdes till sista oktober 2020. Än är parterna inte överens - läs en uppdatering här
Frågor och svar

Privata avtalsområden

Löneöversyn för 2020 har genomförts som den ska överallt där vi har tillsvidareavtal, och medlemmarna har fått ny lön för 2020.

Arbetsgivaralliansens, Trossamfund och Ekumeniska organisationer. (TEO)

Förhandlingarna är klara och ett nytt avtal är på plats. Läs mer

Arbetsgivaralliansen, Folkhögskola och Skola/Utbildning

Förhandlingarna pågår förfullt. Under vecka 45 förhandlar vi villkorsfrågorna. I början av vecka 46 kommer vi börja med lönefrågorna. Förhoppningen är att vi har ett nytt avtal inom två- tre veckor (ca v.47).

Arbetsgivaralliansen, Vård och omsorg

Förhandlingar pågår fortsatt. Slutförhandlingsdatum 26 november. Sannolikt tillämpas industrins märke på löneavtalet och vi försöker få in retroaktiviteten från SKRs avtal. Avtalet prolongeras sju dagar i taget tills nytt avtal finns på plats

Sobona 

Vi är överens om nya avtal med Sobona rörande 3 branscher. De här avtalen blev klara samtidigt som Vision tecknade avtal med SKR om nytt avtal.

Det är branscherna KFS Trafikhuvudmän, KFS Utbildning och KFS Konsult och Service. Dessa avtal förlängs och gäller fram till 2021-12-31. Därefter övergår dessa branscher till HÖK/AB. De särskilda ersättningarna i avtalen höjs 2021-04-01 med 3%. Det finns en övergångslösning rörande semester och avlösen av ATK:

För arbetstagare som per 2021-12-31 är anställda hos arbetsgivare som tillämpar KFS Branschavtal (i lydelse 2020-11-01) och har rätt till ATK tillämpas följande avvikelse från § 27 mom. 5 från och med 22-01-01:

 • Arbetstagare som under intjänandeåret är under 40 år kvalificerar sig för 28 semesterdagar.       
 • Till och med 2023-12-31: Arbetstagare som under intjänandeåret fyller 40 år eller mer kvalificerar sig för 30 semesterdagar.
 • Bestämmelsen gäller under förutsättning att ATK inte har lösts in före 2021-12-31.

Därefter gäller SOBONAS HÖK/AB i sin helhet för de anställda hos dessa arbetsgivare.

Avtal som ännu inte är klara med Sobona

Förhandlingarna pågår om att hitta liknande lösning för KFS Vård och Omsorg, men här återstår några frågor att lösa.

Förhandlingarna om nya branschavtal för Sobona fortgår även inom följande områden:

 • Besöksnäring och kulturarv
  Detta innebär att föra ihop fyra avtal till ett och samma: KFS Besöksnäring, KFS Länsmuseer, KFS Musi- och arkeologisk verksamhet samt PACTA.
 • Energi
  Detta innebär att föra ihop 2 avtal till 1. KFS Energi och PACTA.
 • Fastigheter
  Detta innebär att föra ihop 2 avtal till 1. KFS Fastighets och näringslivsavtal samt PACTA
 • Flygplatser
  Detta innebär att föra ihop 2 avtal till 1. KFS Flygplatser och PACTA
 • Vatten och miljö
  Detta innebär att föra ihop 3 avtal till 1. KFS VA, KFS Återvinning och PACTA.
 • Trafik
  Det här avtalet kommer finnas för de som idag går på KFS Trafik, däremot de som går på KFS Trafikhuvudmännen kommer föras över till  HÖK/AB.

Det är högst troligt att vi även här kommer komma överens om en förlängning av nu gällande avtal under en period och målet är att teckna nya avtal som ska gälla från 2022-01-01.

Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet

Tillsvidareavtal. Årets översyn påbörjas 17 november och ska vara slutförd den 31 december 2020.

Vårdföretagarna, Företagshälsovården

Tillsvidareavtal. Årets översyn pågår. Möjligheten att säga upp avtalet är förlängt till den 31 december 2020.

Vårdföretagarna, Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet
Tillsvidareavtal. Årets översyn pågår men innebär sannolikt få förändringar och med frågor som föräldraledighetstillägg och semesterbestämmelser fortsatt ligger i arbetsgrupper. Översynen ska vara slutförd den 31 december 2020 då även den förlängda möjligheten att säga upp avtalet löper ut.

Vårdföretagarna, Äldreomsorg

Tillsvidareavtal. Årets översyn pågår men innebär sannolikt få förändringar och med frågor som föräldraledighetstillägg och semesterbestämmelser fortsatt ligger i arbetsgrupper. Översynen ska vara slutförd den 31 december 2020 då även den förlängda möjligheten att säga upp avtalet löper ut.

Löneöversyn på Vårdföretagarnas område

Löneavtalen löper tillsvidare och därför ska lönerevision ha hanterats enligt gällande avtal. Vi vet att så inte skett på alla bolag. Den 5/11 skickades en enkät till samtliga medlemmar på ovanstående tre avtalsområden med frågor om genomförd lönerevision och löneökningar. Syftet är att få kännedom om de bolag där lönerevision inte genomförts för att direkt kunna lyfta frågan centralt.

KFO, Hälsa, vård och omsorg

Tillsvidareavtal. Årets översyn är i stort sett klar men vi inväntar övriga fackliga parter innan förslag skickas till FS för beslut.

Övriga avtal med KFO och IDEA

(Skola, förskola och fritidshem, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet, Enskilda högskolor, Skolor samt Trossamfundet Svenska kyrkan)
Samtliga avtal löper tillsvidare men på grund av att IDEA och KFO vid årsskiftet går samman och bildar Fremia kommer vissa av avtalen överlappa. Vi inväntar motpartens besked om översyn och planering.

Frågor och svar

Hur vet vi medlemmar när det är klart?
När ett nytt avtal är underskrivet kommunicerar vi ut till dig som medlem via sms och mejl – se gärna efter att du har uppdaterade uppgifter genom att logga in på Mina sidor.

Vad händer med min lön när det är klart?
Visions ambition är att nya löner betalas ut så snart som möjligt efter att avtalen är klara. Det är också vår ambition och ingång att avtalen och den nya lönen ska gälla från 1 april 2020. Det betyder att du ska få skillnaden mellan din nya och din gamla lön utbetald i efterskott från april. 

 

Frågor och svar om avtalsrörelsen

Ta reda på vad som händer med just ditt avtal.

Till FAQ:n

 

Hur går processen till?

En avtalsrörelse är inte alltid helt lätt att förstå sig på. Men den följer faktiskt en cykel med ungefär samma faser varje gång. Men just i år ser det annorlunda ut på grund av spridningen av Corona. Här kan du lära dig hur faserna ser ut under vanliga omständigheter.

Steg 1: Lyssna på medlemmarna

När vi inleder processen handlar det om att få input från er medlemmar. Hur har avtalet fungerat hittills? Vilka nya behov ser ni? Förtroendevalda representanter från olika avtalsområden träffas för att diskutera det här vid våra avtalsforum och konferenser under 2019. Vi samlar också input från våra medlemmar digitalt via vision.se/villkor2020, medlemsundersökningar och genom olika arbetsplatsaktiviteter och tematräffar.

Steg 2: Formulera våra krav

Nu är det dags att bena ut all input och definiera vad vi vill förbättra i avtalen. Resultaten från forumträffar, medlemsdialoger och avtalsgrupper lägger grunden till de idéer till förbättringar som vi vill uppnå inom respektive avtal. Dessa förändringar formuleras genom yrkande. Beslut om Visions olika yrkanden fattas av Förbundsstyrelsen.

Steg 3: Förhandla

Dags att förhandla! Den här fasen börjar med att vi byter yrkanden med arbetsgivarorganisationen - alltså att vi berättar för varandra vilka förändringar vi vill göra. För även arbetsgivaren vill förstås göra ändringar - och en viktig del i vårt jobb är ibland att hålla tillbaka potentiella försämringar. Sedan sätter förhandlingarna igång mellan Vision, arbetsgivaren och de andra förbunden som har samma avtal. Oftast kommer vi överens, men ibland kan vi behöva ta in hjälp utifrån av en medlare. Förhandlingsfasen kan ta tid och kräva kompromisser och intensiva överläggningar – spännande om du frågar oss!

Steg 4: Genomför förändringarna

När vi pustat ut efter förhandlingarna och avtalet är påskrivet är det dags för action. Nu ska nya regler och överenskommelser implementeras ute på arbetsplatserna och nå fram till medlemmarna. Det är även dags att sätta igång de lokala löneförhandlingarna och i vissa fall kan delar av avtalet behöva anpassas lokalt.

 

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb