×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Villkor 2020

Det senaste från avtalsrörelsen

Avtalet med Sveriges kommuner och regioner samt Sobona (td Pacta-avtalen)

Avtalsförhandlingarna 2020 är nu avslutade och parterna är eniga om ett nytt fyra-årigt avtal (HÖK/AB). Avtalet har ett starkt fokus på att förbättra karriärmöjligheterna och öka lönespridningen för Visions yrkesgrupper inom välfärden. Det gäller från den 1 november 2020 och fram till den 31 mars 2024. Löneavtalet gäller dock retroaktivt från 1 april 2020. Läs mer om vad avtalet innehåller här

Fastigo

Avtalet mellan Fastigo och Vision är klart. Läs mer>

Svenska kyrkan

Vision har tecknat ett nytt kollektivavtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer

Privata avtalsområden

Arbetsgivaralliansens, Trossamfund och Ekumeniska organisationer. (TEO)

Förhandlingarna är klara och ett nytt avtal är på plats. Läs mer

Sobona 

Vi är överens om nya avtal med Sobona rörande 13 branscher. Det avtal som kvarstår är KFS Vård och Omsorg.

Arbetsgivaralliansen, Folkhögskola och Skola/Utbildning

Förhandlingar är klara och nytt avtal på plats. Läs mer

Arbetsgivaralliansen, Vård och omsorg

Förhandlingar är klara och ett nytt avtal är på plats. Läs mer

Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet

Tillsvidareavtal. Årets avstämning är i sitt slutskede och mer information kommer inom kort.

Vårdföretagarna, Företagshälsovården

Tillsvidareavtal. Avstämningen för 2020 pågår fortfarande.

Vårdföretagarna, Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet

Tillsvidareavtal. Avstämningen för 2020 pågår fortfarande.

Vårdföretagarna, Äldreomsorg

Tillsvidareavtal. Avstämningen för 2020 pågår fortfarande.

KFO, Hälsa, vård och omsorg

Tillsvidareavtal. Årets översyn är klar.

Övriga avtal med KFO och IDEA

(Skola, förskola och fritidshem, Tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet, Enskilda högskolor, Skolor samt Trossamfundet Svenska kyrkan)
Samtliga avtal löper tillsvidare men på grund av att IDEA och KFO vid årsskiftet går samman och bildar Fremia kommer vissa av avtalen överlappa. Vi inväntar motpartens besked om översyn och planering. Avtalsområdet Trossamfundet Svenska kyrkan utgår och samfunden inrangeras till SKAO.

Frågor och svar

Hur vet vi medlemmar när det är klart?
När ett nytt avtal är underskrivet kommunicerar vi ut till dig som medlem via sms och mejl – se gärna efter att du har uppdaterade uppgifter genom att logga in på Mina sidor.

Vad händer med min lön när det är klart?
Visions ambition är att nya löner betalas ut så snart som möjligt efter att avtalen är klara. Det är också vår ambition och ingång att avtalen och den nya lönen ska gälla från 1 april 2020. Det betyder att du ska få skillnaden mellan din nya och din gamla lön utbetald i efterskott från april. 

 

Frågor och svar om avtalsrörelsen

Ta reda på vad som händer med just ditt avtal.

Till FAQ:n

 

Hur går processen till?

En avtalsrörelse är inte alltid helt lätt att förstå sig på. Men den följer faktiskt en cykel med ungefär samma faser varje gång. Men just i år ser det annorlunda ut på grund av spridningen av Corona. Här kan du lära dig hur faserna ser ut under vanliga omständigheter.

Steg 1: Lyssna på medlemmarna

När vi inleder processen handlar det om att få input från er medlemmar. Hur har avtalet fungerat hittills? Vilka nya behov ser ni? Förtroendevalda representanter från olika avtalsområden träffas för att diskutera det här vid våra avtalsforum och konferenser under 2019. Vi samlar också input från våra medlemmar digitalt via vision.se/villkor2020, medlemsundersökningar och genom olika arbetsplatsaktiviteter och tematräffar.

Steg 2: Formulera våra krav

Nu är det dags att bena ut all input och definiera vad vi vill förbättra i avtalen. Resultaten från forumträffar, medlemsdialoger och avtalsgrupper lägger grunden till de idéer till förbättringar som vi vill uppnå inom respektive avtal. Dessa förändringar formuleras genom yrkande. Beslut om Visions olika yrkanden fattas av Förbundsstyrelsen.

Steg 3: Förhandla

Dags att förhandla! Den här fasen börjar med att vi byter yrkanden med arbetsgivarorganisationen - alltså att vi berättar för varandra vilka förändringar vi vill göra. För även arbetsgivaren vill förstås göra ändringar - och en viktig del i vårt jobb är ibland att hålla tillbaka potentiella försämringar. Sedan sätter förhandlingarna igång mellan Vision, arbetsgivaren och de andra förbunden som har samma avtal. Oftast kommer vi överens, men ibland kan vi behöva ta in hjälp utifrån av en medlare. Förhandlingsfasen kan ta tid och kräva kompromisser och intensiva överläggningar – spännande om du frågar oss!

Steg 4: Genomför förändringarna

När vi pustat ut efter förhandlingarna och avtalet är påskrivet är det dags för action. Nu ska nya regler och överenskommelser implementeras ute på arbetsplatserna och nå fram till medlemmarna. Det är även dags att sätta igång de lokala löneförhandlingarna och i vissa fall kan delar av avtalet behöva anpassas lokalt.

 

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb