×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Ett särskilt utrymme för löneåtgärder avsätts för att över längre tid åtgärda de strukturella löneskillnader som finns...

Yrkande: Ett särskilt utrymme för löneåtgärder avsätts för att över längre tid åtgärda de strukturella löneskillnader som finns vid en jämförelse mellan anställda i svenska kyrkan och anställda i jämförbara yrken inom andra delar av arbetsmarknaden med motsvarande utbildning och ansvar. En förutsättning för att lyckas utjämna dessa löneskillnader är att vi som parter är överens om att vi på vår del av arbetsmarknaden kan tillåta oss en löneutvecklingstakt som, över ett antal år, är högre än industrinormen. Avtalet ska i detta avseende ange en målsättning för vad som ska uppnås och innehålla strategier för att nå målet.Arbetsgivarens kartläggning och analys ska ligga till grund för det ekonomiska utrymme som avsätts där det långsiktiga målet är att förändra det relativa löneläget så att arbetsgivaren ska kunna behålla och rekrytera personal.

Förklaring: Vi vet att våra medlemmar i flera yrken har lägre lön än man har i jämförbara yrken i andra branscher. Främst gäller det yrken där flest kvinnor arbetar. Tiden och värderingarna har skapat den lönebilden. Vi vill att alla, både män och kvinnor, som arbetar inom Svenska Kyrkan ska värderas högre, och att arbetsgivaren ska vara beredd att betala mer för det.
Förändringen ska ske lokalt, eftersom förhållandena är olika hos olika arbetsgivare – vissa släpar efter mer än andra. Det kommer också att ta tid. För att åstadkomma beständiga förändringar behövs en långsiktig strategi där vi efterhand, i flera olika steg, gör förändringar i lönerna så att vi på några års sikt kan utjämna löneskillnaderna.

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Rätt lön för dig

Rätt lön för dig

Lön, Lunch

Hur hänger förutsättningar, utveckling och lön ihop? Bjud in till en lunch och snacka med dina kollegor.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb