×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Ansvarsarbetstid

Yrkande: Ansvarsarbetstid innebär att en enskild överenskommelse träffas mellan närmaste chef och arbetstagare som omprövas varje år i samband med löneöversyn. Överenskommelse om Ansvarsarbetstid är helt frivillig och bygger på ömsesidigt ansvar och förtroende. Ansvarsarbetstid innebär att arbetstagaren förlägger arbetstiden utifrån verksamhetens krav och arbetstagarens behov av ledighet i direkt dialog med sin chef. Arbetstagaren arbetar i genomsnitt 38 timmar per vecka. Därutöver har arbetstagaren rätt till två fridagar per vecka. Ledighet del av dag eller dag(ar) kan tas ut när verksamheten så tillåter. Ersättning för övertid och obekväma arbetstider utgår inte utan kompenseras i form av ett fast tillägg per månad på lönen. Om Ansvarsarbetstid inte längre ska tillämpas återgår arbetstagaren till de villkor som gällde innan Ansvarsarbetstid började tillämpas. Den som tillämpar Ansvarsarbetstid omfattas av Arbetstidslagens skyddsregler.

Förklaring: Vision vill skapa förutsättningar för att du själv ska få påverka hur din arbetstid ska förläggas. När du själv kan styra när du ska arbeta, självklart med hänsyn tagen till verksamhetens behov, kan du få ökad kontroll över livspusslet och bättre förena arbetsliv med privatliv.

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Rätt lön från början

Rätt lön från början

Lön, Filmvisning

Det är viktigt för Visions medlemmar att få rätt lön från början. Visa filmen "Rätt lön från början" för sommarjobbare eller praktikanter.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb