×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Avtal för kommun, region och Pacta

Här hittar du de kollektivavtal som gäller för dig som är anställd i kommun, regionoch Pacta. Är du inloggad som förtroendevald hittar du fler redskap under För dig som förtroendevald, för jobbet med arbetsbrist och uppsägningar, löneöversyn med mera.

1. HÖK 17: Löneavtal

Kommun och region, Pacta
Huvudö̈verenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

2. AB 17 - Allmänna Bestämmelser

Kommun och region
Denna version gäller från första april 2017.I Allmänna Bestämmelser, AB, finns dina villkor som är kopplade till din anställning: semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

4. Redogörelsetext förändringar 2016-10-01

Kommun och region, Pacta
Dokumentet beskriver de förändringar som gäller från 2016-10-01. Det gäller vissa förändringar i AB, omställning, turordning och företrädesrätt.

6. Arbetsgivarens kommentar till AB

Kommun och region
Kommentar från Sveriges Kommuner och Landsting till Allmänna bestämmelser

AB Anställning i personalpool, bilaga D 2013

Kommun och region, Pacta
Avtal för dig som är anställd i personalpool. Gäller till exempel schema, fridagar, arbetstid.

AB Lärare, Bilaga M

Kommun och region, Pacta
Arbetstider med mera för lärare.

AB Räddningstjänst, Bilaga E

Kommun och region, Pacta
Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

AB Uppehållsanställning, Bilaga U

Kommun och region, Pacta
Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning, alltså anställning med uppehåll. Speciella bestämmelser om till exempel lön och semester.

Avtalsboken

Kommun och region, Pacta
Här hittar du de flesta av avtal med SKL och Pacta.

BAL T: Arbetslivsintroduktionsanställning

Kommun och region, Pacta
Överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning.

BEA T: Arbetsmarknadspolitiska insatser

Kommun och region, Pacta
Överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Bilaga L till AB

Kommun och region
Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet med övernattning

Bilersättningsavtal BIA

Kommun och region, Pacta
Bilersättningsavtalet handlar om vilken ersättning du får om du använder egen bil i tjänsten

Facklig förtroendeman AFF/LAFF

Kommun och region, Pacta
I det här avtalet anges vilka rättigheter de fackligt förtroendevalda har i kommuner, landsting och bolag anslutna till Pacta.

KOM-KL Omställningsavtal

Kommun och region, Pacta
Gäller från 2012. Omställningsavtal ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist.

KOM-KL Redogörelse

Kommun och region, Pacta
Redogörelse för överenskommelsen om omställningsavtalet KOM-KL. Det viktigaste i omställningsavtalet.

KOM-KL Äldreersättning (omställningsavtalet)

Kommun och region, Pacta
En del av omställningsavtalet KOM-KL. Överenskommelse om särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Kommunalt huvudavtal KHA

Kommun och region, Pacta
Huvudavtalet beskriver förhandlingsordningen och vad som ska göras om det blir tvister om något.

Korrigering av preliminär lön

Kommun och region, Pacta
Ett avtal som reglerar hur man ska gå tillväga om en felaktig lön har betalats ut.

Pensionsavtal AKAP-KL

Kommun och region, Pacta
AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) gäller dig som är född 1986 och senare. Avtalet gäller från 2014-01-01. Är du född 1985 och tidigare omfattas du av KAP-KL.

Pensionsavtal KAP-KL

Kommun och region, Pacta
KAP-KL gäller för dig som är född 1985 eller tidigare. (För dig som är född 1986 och senare gäller AKAP-KL). Läs tillsammans med Pensionsavtal KAP-KL, ändringar okt 2013.

Pensionsavtal KAP-KL (Ändringar 2013)

Kommun och region, Pacta
Förhandlingsprotokoll från 2013 om ändringar i KAP-KL. Protokollet reglerar vem avtalet är giltigt för. Läs tillsammans med KAP-KL.

Principöverenskommelse 2016

Kommun och region, Pacta
Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i AB. Förändringar avser AB § 35 turordning och företrädesrätt. Bilaga 2 innehåller riktlinjer för lokala omställningsmedel.

Redogörelse avtal 2013

Kommun och region, Pacta
Det här är inte ett kollektivavtal utan en redogörelse för förändringar i avtalet.

Redogörelse ändringar i AB 13

Kommun och region, Pacta
Det här är inte en avtalstext, utan en redogörelse för ändringarna i AB.

RiB 16: Räddningstjänst i beredskap

Kommun och region, Pacta
Bestämmelser om rättigheter och skyldigheter för räddningstjänstpersonal i beredskap. Protokoll och bilagor från 2016.

Studentmedarbetaravtal

Kommun och region, Pacta
Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student, under terminstid, på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till de studier som studentmedarbetaren utför.

Studentmedarbetaravtal: Kommentarer från SKL (arbetsgivarparten)

Kommun och region, Pacta
SKLs redogörelsetext, som beskriver avtalets syfte och kommenterar de olika bestämmelserna. Redogörelsetexten är inte ett kollektivavtal.

Särskilda ersättningar

Kommun och region, Pacta
Ändringar i bestämmelserna kring särskilda ersättningar, maj 2013.

Traktamentesavtal - TRAKT T

Kommun och region, Pacta

Veckovila

Kommun och region, Pacta
Ändringar i avtalet Veckovila -95 från och med mars 2011. Gäller beredskap och beredskapsersättning.

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända inom socialt arbete

Kommun och region
Syftet med överenskommelsen om snabbspår för nyanlända är att ta tillvara och ge nyanlända akademiker med en utländsk examen inom socialt arbete en möjlighet att snabbt komma in i yrket.

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Lön efter kön

Lön efter kön

Lön, Fika

Ses över en fika och prata om jämställda löner. Hur ser det ut på er arbetsplats?

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb