×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska genomföras årligen.

Yrkande:

Lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, kvinnodominerade och mansdominerade yrken, ska genomföras årligen.

Förklaring:

Det är svårt att bestämma sig för vilka förändringar man vill göra i lönerna om man inte gör en analys av löneläget. När de nya lönerna sätts ska det finnas sakliga skäl till att en del löner ökar mer än andra. Är det vissa yrkesgrupper som behöver lyftas extra mycket? Eller är det vissa anställda?

I nästan alla yrken har män högre löner än kvinnor. Alla löneskillnader ska kunna motiveras sakligt – att vara kvinna eller man är inte ett sakligt skäl för en löneskillnad.

Enligt Diskrimineringslagen ska varje arbetsgivare göra en lönekartläggning för att titta på den problematiken. Avtalet säger att man årligen ska göra en jämförelse mellan lika och likvärdiga jobb. Den ska göras tillsammans med facket. I kommuner och landsting som gör lönekartläggning (tyvärr är det inte alla, trots att detta är reglerat i lag) hittar man ofta felaktigheter och kan då rätta till dem.

Mer om osakliga löneskillnader

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Rätt lön från början

Rätt lön från början

Lön, Filmvisning

Det är viktigt för Visions medlemmar att få rätt lön från början. Visa filmen "Rätt lön från början" för sommarjobbare eller praktikanter.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb