×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

De lokala parternas ansvar och uppdrag ska bli tydligare (läs mer i förklaringen)

Yrkande:

De lokala parternas ansvar och uppdrag ska bli tydligare.

Överläggning och avstämning ska mer tydligt bli de lokala parternas gemensamma arena. En målsättning ska vara att parterna kommer överens under överläggningen och avstämningen. Avtalet ska ange de åtgärder som lokala parter ska vidta under processens förlopp och ska utformas för att bli mer användarvänligt för både parter, chefer och medarbetare. Kartläggning och analys av löner ska få större betydelse. Avtalet ska ange en tidsram inom vilken den lokala löneöversynen ska vara avslutad.

Visions förklaring:

Facket och arbetsgivaren lokalt behöver sätta sig och diskutera vilka lokala löneåtgärder som man vill vidta. Vision vill att facket ska få större möjligheter till inflytande i de diskussionerna. Vi vill helst att arbetsgivare och fack ska vara helt överens om t ex hur mycket pengar som finns att fördela, vilka yrken och verksamheter som behöver särskild uppmärksamhet samt vilket stöd chefer och medarbetare behöver för att löneöversynen ska fungera bra. Vision vill att avtalet ska ha en kronologisk förteckning över hur och på vilket sätt löneöversynen ska genomföras. Avtalet ska vara lätt att använda för både chefer och medarbetare, kanske som en handbok.

Det ska finnas en angiven tidsram för löneprocessen, och kartläggning och analys ska få större betydelse.

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Rätt lön för dig

Rätt lön för dig

Lön, Lunch

Hur hänger förutsättningar, utveckling och lön ihop? Bjud in till en lunch och snacka med dina kollegor.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb