×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Chefen ska ha tydligare roll och ansvar. Chefens ansvar för att medarbetarna känner till grunderna för lönesättningen och för genomförandet av de individuella samtalen förtydligas.

Yrkande:

Chefen ska ha tydligare roll och ansvar.
Chefens ansvar för att medarbetarna känner till grunderna för lönesättningen och för genomförandet av de individuella samtalen förtydligas. Chefen ska ha möjlighet att påverka sina förutsättningar genom att aktivt delta i arbetsgivarens interna arbete. Chefen ska ha ett rimligt antal underställda och arbetsgivarens ansvar för chefernas organisatoriska förutsättningar, kompetens och förmåga ska bli tydligare.

Förklaring:

Det är i lönesamtalet som du pratar med din chef om varför du har den lön du har och vad du ska göra för att kunna höja den. Chefen är på så sätt den som bär hela systemet för löneöversynen. Kvaliteten på ditt lönesamtal spelar stor roll för om du som anställd tycker att det här är ett bra sätt för att genomföra löneöversynen eller inte.

Därför ska chefen ha så bra förutsättningar som möjligt för att genomföra bra lönesamtal. Hon eller han ska vara med och skapa lönepolitiken på arbetsplatsen, som utgör förutsättningarna för samtalet. Först då kan chefen motivera vad lönen blir för dig som anställd. Det behövs kunskap för att kunna genomföra ett bra lönesamtal.

Chefen ska också ha ett så öppet mandat som möjligt att sätta de löner som kan vara riktiga på din arbetsplats, även om den chef som du träffar i lönesamtalet har andra chefer över sig.

Vision om lönesamtal
Vision om ledarskap

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Rätt lön från början

Rätt lön från början

Lön, Filmvisning

Det är viktigt för Visions medlemmar att få rätt lön från början. Visa filmen "Rätt lön från början" för sommarjobbare eller praktikanter.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb