Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos Förenade Liv, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem. Är du sjukskriven, eller har varit det de senaste tre månaderna, behöver du kontakta försäkringsbolaget eftersom det ställs vissa hälsokrav för att kunna få försäkringarna. Om du inte vill ha försäkringarna måste du kontakta försäkringsbolaget och tacka nej. Den automatiska anslutningen till försäkringarna gäller inte om du varit medlem i Vision under de senaste tolv månaderna.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan!

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Kommun, landsting och Pacta

För dig som är kommun- eller landstingsanställd gäller flera olika kollektivavtal som ger dig rättigheter kring till exempel lön, inflytande, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Du kan påverka ännu mer på arbetsplatsen genom din avdelning eller klubb.

Just nu pågår avtalsrörelsen 2017 för Sveriges kommuner och landsting samt Pacta

Senaste nytt:

2016-12-21
Nu startar avtalsrörelsen på riktigt för över 100 000 av Visions medlemmar inom Kommun, Landsting, Regioner och kommunala bolag. Den 21 december växlade Vision yrkanden med SKL och Pacta. I avtalsrörelsen förekommer det ord som kan vara svåra att förstå vad de betyder.            
Avtalsrörelse, men vad betyder allt?

2016-12-21
Nu lämnas avtalskraven till SKL och Pacta. Vision och Akademikerförbundet SSR vill bland annat ge medlemmarna större inflytande kring arbetstiden och öka lönespridningen inom flera yrkesgrupper.
”Medarbetarna i välfärden ska ha ett hållbart arbetsliv”


2016-12-06
Just nu pågår avtalsrörelsen för fullt för 100 000 av Visions medlemmar inom kommun, landsting och deras bolag. Visions avtalsgrupp för avtalet med arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta träffades i förra veckan och då beslutade de att fokus kommer att ligga på lön, en bättre löneprocess och arbetstid.
Lön och arbetstid i fokus i avtalsrörelsen     

Fler nyheter

Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Är du förtroendevald och loggar in på sidan hittar du fler redskap under fliken Förtroendevald, för jobbet med arbetsbrist och uppsägningar, löneöversyn med mera.

Din lön
Varje år ska du ha ett lönesamtal med din chef. Du och din chef ska resonera om ditt arbete och det du åstadkommer på jobbet, dina resultat, din utveckling och din erfarenhet. Ditt lönesamtal ska ha en hög kvalitet så att du vet hur du kan påverka lönen. I avtalet finns inga angivna nivåer för löneökningarna, men när ditt jobb ger ett resultat som arbetsgivaren har nytta av ska kopplingen synas på din lön. Du ska veta varför du har din lön och vad du kan göra för att förbättra den.

Vid varje lönerevision har Vision på din arbetsplats en viktig roll och har överläggningar med arbetsgivaren om lönekriterier och lönestrukturen på arbetsplatsen. Vision bedriver påverkansarbete mot arbetsgivaren för att våra medlemsgrupper ska priorteras och lönesättas på ett sakligt sätt (Löneavtalet)

Läs mer om hur löneprocessen ska gå till i inspirationsmaterialet Dialog om lön mellan chef och medarbetare. Ett inspirationsmaterial (pdf)

Obekväm arbetstid och övertid
När du jobbar obekväm arbetstid får du OB-tillägg: A 101:50 kr/timme, B 51:90 kr/timme, C 44:40 kr/timme, D 21:00 kr/timme. (AB § 21)

Om du måste jobba utöver din ordinarie arbetstid ska du ersättas för det, antingen genom kompensationsledighet eller i pengar. Du har alltid rätt till ersättning i form av pengar men du kan, om du vill, komma överens med arbetsgivaren om ersättning genom kompensationsledighet. En timmes enkel övertid (2 timmar närmast före eller efter ordinarie arbetstid) ger 1 ½ timmes ledighet. En timmes kvalificerad övertid kompenseras med 2 timmars ledighet. För att ha rätt till ersättning eller ledighet ska övertidsarbetet ha beordrats i förväg eller godkänts i efterhand. (AB § 20)

Jour och beredskap
När du har jour finns du på arbetsplatsen utan att utföra arbetsuppgifter, men ska kunna börja arbeta vid behov. Om du har beredskap är du inte i tjänst, men du ska vara anträffbar. Jour och beredskap bör förekomma endast i den omfattning, som är absolut nödvändig. Vid jour och beredskap får du ersättning per timme, beloppen beräknas utifrån din lön. Du kan också komma överens med arbetsgivaren om att ta ut din ersättning i form av ledig tid. (AB § 22)

Uppsägningstid
Om du är tillsvidareanställd och vill säga upp dig från ditt jobb och har varit anställd hos arbetsgivaren minst 12 månader har du tre månaders uppsägningstid. Har du en tidsbegränsad anställning på mer än tre månader har du en månads uppsägningstid.

Om du blir uppsagd av arbetsgivaren och har varit anställd 12 månader eller mer har du sex månaders uppsägningstid. Är du över 57 år kan ännu längre uppsägningstd vara aktuell. (AB § 33)

Semester
Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år, men enligt ditt kollektivavtal får du fler semesterdagar. När du fyller 40 år får du 31 dagar och när du fyller 50 får du 32 dagar. En del arbetsgivare ger dig genom lokala kollektivavtal med Vision dessutom möjlighet att komma överens med chefen om att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Kolla med Vision om det gäller för dig. (AB § 27)

Läkarbesök på arbetstid
Du har rätt att gå till läkare, och behålla lönen, vid förstagångsbesök om du blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall. Arbetsgivaren bör ge dig ledigt med bibehållen lön även för övriga besök till hälso- och sjukvården. (AB § 28)

Ledighet vid särskilda tillfällen
Du kan, om det finns synnerliga skäl, få ledighet med lön i maximalt 10 dagar per kalenderår. Det kan till exempel vara om en nära anhörig blir svårt sjuk eller går bort. (AB § 32)

Extra ledig dag om nationaldagen är på en lördag eller söndag
Om du arbetat på annandag pingst och är anställd den 6 juni har du rätt att ta ut en ledig dag någon gång under kalenderåret de år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Du kan ta ut din lediga dag när du vill under förutsättning att det är förenligt med verksamheten och du är överens med arbetsgivaren. (AB § 13)

Föräldrapenningtillägg och föräldralön
Om du är föräldraledig och varit anställd hos arbetsgivaren minst ett år i följd, får du ett extra tillägg från arbetsgivaren, så att du tillsammans med föräldraförsäkringen får 90 procent av din lön under maximalt sex månader. Om du tjänar över en viss summa får du ytterligare ett tillägg, föräldralön, i ett år. (AB § 29)

Om du blir sjuk
Du kan få behålla 10 % av din lön utöver din sjukpenning från Försäkringskassan när du är sjukskriven. De första tre månaderna får du pengarna från din arbetsgivare, därefter från försäkringsbolaget AFA. (AB § 28)

Trygghet vid uppsägning
Omställningsavtalet ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Du får en personlig plan för hur du ska öka chanserna till ett nytt jobb. Avtalet innehåller också ekonomiska förmåner som kompletterar ersättning från a-kassan och löneutfyllnad. (KOM-KL)

Tjänstepension
Utöver den allmänna pensionen betalar arbetsgivaren in tjänstepension. Pensionsavtalet KAP-KL gäller om du är född 1985 och tidigare. Är du född efter 1985 gäller AKAP-KL.

Sjukdom och arbetsskador
Med kollektivavtalet ingår viktiga avtalsförsäkringar. Om du är sjuk mer än 90 dagar kan du få ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL. Den gäller också om du fått sjukersättning eller aktivitetsersättning. Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få extra ersättning från försäkringen TFA-KL. Om dödsfall skulle inträffa kan dina anhöriga få ekonomisk hjälp från tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL. Läs mer om avtalsförsäkringar.

Dina kollektivavtal

Gäller för kommun, landsting och Pacta

1. HÖK 13: Löneavtal

Kommun och Landsting, Pacta
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. – HÖK 13

2. AB13 - Allmänna Bestämmelser

Kommun och Landsting
Denna version gäller från första oktober 2014.I Allmänna Bestämmelser, AB, finns dina villkor som är kopplade till din anställning: semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

3. Samverkans- och arbetsmiljöavtal FAS 05

Kommun och Landsting, Pacta
FAS 05 handlar om samverkan, inflytande, arbetsmiljö, jämställdhet med mera. Tar upp utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar.

4. Redogörelsetext förändringar 2016-10-01

Kommun och Landsting, Pacta
Dokumentet beskriver de förändringar som gäller från 2016-10-01. Det gäller vissa förändringar i AB, omställning, turordning och företrädesrätt.

AB Anställning i personalpool, bilaga D 2013

Kommun och Landsting, Pacta
Avtal för dig som är anställd i personalpool. Gäller till exempel schema, fridagar, arbetstid.

AB Kommentarer från SKL (arbetsgivarparten)

Kommun och Landsting, Pacta
Kommentaren är Sveriges Kommuner och landstings ensidiga tolkning av AB. Den är inte ett kollektivavtal.

AB Lägerverksamhet, Bilaga L 2013

Kommun och Landsting, Pacta
Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet med övernattning.

AB Lärare, Bilaga M

Kommun och Landsting, Pacta
Arbetstider med mera för lärare.

AB Räddningstjänst, Bilaga E 2012

Kommun och Landsting, Pacta
Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

AB Uppehållsanställning, Bilaga U

Kommun och Landsting, Pacta
Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning, alltså anställning med uppehåll. Speciella bestämmelser om till exempel lön och semester.

BAL 16: Arbetslivsintroduktionsanställning

Kommun och Landsting, Pacta
Överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning.

BEA 16: Arbetsmarknadspolitiska insatser

Kommun och Landsting, Pacta
Överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Bilersättningsavtal BIA

Kommun och Landsting, Pacta
Bilersättningsavtalet handlar om vilken ersättning du får om du använder egen bil i tjänsten

Facklig förtroendeman AFF/LAFF

Kommun och Landsting, Pacta
I det här avtalet anges vilka rättigheter de fackligt förtroendevalda har i kommuner, landsting och bolag anslutna till Pacta.

KOM-KL Omställningsavtal

Kommun och Landsting, Pacta
Gäller från 2012. Omställningsavtal ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet kan ge avgångsersättning, AGE.

KOM-KL Redogörelse

Kommun och Landsting, Pacta
Redogörelse för överenskommelsen om omställningsavtalet KOM-KL. Det viktigaste i omställningsavtalet.

KOM-KL Äldreersättning (omställningsavtalet)

Kommun och Landsting, Pacta
En del av omställningsavtalet KOM-KL. Överenskommelse om särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Kommunalt huvudavtal KHA

Kommun och Landsting, Pacta
Huvudavtalet beskriver förhandlingsordningen och vad som ska göras om det blir tvister om något.

Korrigering av preliminär lön

Kommun och Landsting, Pacta
Ett avtal som reglerar hur man ska gå tillväga om en felaktig lön har betalats ut.

Pensionsavtal AKAP-KL

Kommun och Landsting, Pacta
AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) gäller dig som är född 1986 och senare. Avtalet gäller från 2014-01-01. Är du född 1985 och tidigare omfattas du av KAP-KL.

Pensionsavtal KAP-KL

Kommun och Landsting, Pacta
KAP-KL gäller för dig som är född 1985 eller tidigare. (För dig som är född 1986 och senare gäller AKAP-KL). Läs tillsammans med Pensionsavtal KAP-KL, ändringar okt 2013.

Pensionsavtal KAP-KL (Ändringar 2013)

Kommun och Landsting, Pacta
Förhandlingsprotokoll från 2013 om ändringar i KAP-KL. Protokollet reglerar vem avtalet är giltigt för. Läs tillsammans med KAP-KL.

Principöverenskommelse 2016

Kommun och Landsting, Pacta
Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i AB. Förändringar avser AB § 35 turordning och företrädesrätt. Bilaga 2 innehåller riktlinjer för lokala omställningsmedel.

Redogörelse avtal 2013

Kommun och Landsting, Pacta
Det här är inte ett kollektivavtal utan en redogörelse för förändringar i avtalet.

Redogörelse ändringar i AB 13

Kommun och Landsting, Pacta
Det här är inte en avtalstext, utan en redogörelse för ändringarna i AB.

RiB 16: Räddningstjänst i beredskap

Kommun och Landsting, Pacta
Bestämmelser om rättigheter och skyldigheter för räddningstjänstpersonal i beredskap. Protokoll och bilagor från 2016.

Studentmedarbetaravtal

Kommun och Landsting, Pacta
Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student, under terminstid, på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till de studier som studentmedarbetaren utför.

Studentmedarbetaravtal: Kommentarer från SKL (arbetsgivarparten)

Kommun och Landsting, Pacta
SKLs redogörelsetext, som beskriver avtalets syfte och kommenterar de olika bestämmelserna. Redogörelsetexten är inte ett kollektivavtal.

Särskilda ersättningar

Kommun och Landsting, Pacta
Ändringar i bestämmelserna kring särskilda ersättningar, maj 2013.

Traktamentesavtal - TRAKT 04

Kommun och Landsting, Svenska kyrkan, Pacta
Avtalet ger dig extra ersättning, traktamente, när du är på tjänsteresa på annan ort.

Traktamentesavtal - TRAKT 04 ändring

Kommun och Landsting, Svenska kyrkan, Pacta
Höjda traktamentesbelopp från och med januari 2012.

Veckovila

Kommun och Landsting, Pacta
Ändringar i avtalet Veckovila -95 från och med mars 2011. Gäller beredskap och beredskapsersättning.

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända inom socialt arbete

Kommun och Landsting
Syftet med överenskommelsen om snabbspår för nyanlända är att ta tillvara och ge nyanlända akademiker med en utländsk examen inom socialt arbete en möjlighet att snabbt komma in i yrket.

 

Nyheter

Avtalsrörelsen, men vad betyder allt?

Nu startar avtalsrörelsen på riktigt för över 100 000 av Visions medlemmar inom Kommun, Landsting, Regioner och kommunala bolag. Den 21 december växlade Vision yrkanden med SKL och Pacta. I avtalsrörelsen förekommer det ord som kan vara svåra att förstå vad de betyder.  2016-12-21

Nytt avtal klart för deltidsanställda inom räddningstjänsten

Ett nytt treårigt avtal är nu klart för deltidsanställda inom Räddningstjänsten. Avtalet innebär löneökningar på 2,3 procent från 1 oktober 2016 och de följande två åren ska årsarvoden och fasta ersättningar öka i nivå med märket i industrin.  2016-10-26

Avtalspaket klart med SKL och Pacta

Vision har nu kommit överens med SKL och Pacta om fyra olika avtal. Överenskommelsen berör villkorsavtalet allmänna bestämmelser (AB), Principöverenskommelse om nya omställnings- och turordningsregler, ett nytt kollektivavtal om arbetslivsintroduktionsanställningar (BAL) och ett uppdaterat kollektivavtal för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA).  2016-09-26

Lägeskoll i avtalsrörelsen

Förhandlingar, varsel, hot om strejk men även klara avtal. Det är mycket som händer just nu under avtalsrörelsen och vision.se pratade med Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision, för att höra hur det går med Visions arbete i avtalsrörelse.  2016-04-20

Till arkivet

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Lön efter kön

Lön efter kön

Lön, Fika

Ses över en fika och prata om jämställda löner. Hur ser det ut på er arbetsplats?

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se