Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos Förenade Liv, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem. Är du sjukskriven, eller har varit det de senaste tre månaderna, behöver du kontakta försäkringsbolaget eftersom det ställs vissa hälsokrav för att kunna få försäkringarna. Om du inte vill ha försäkringarna måste du kontakta försäkringsbolaget och tacka nej. Den automatiska anslutningen till försäkringarna gäller inte om du varit medlem i Vision under de senaste tolv månaderna.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar Förenade liv för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan!

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Fastigo

Löneavtalet för anställda i kommunala fastighetsbolag som tillhör Fastigo gäller fram till 30 mars 2019. Villkorsavtalet gäller fram till 30 april 2017.

Just nu pågår avtalsrörelsen 2017 för Fastigo

Senast nytt:

2017-02-14
Att utveckla den lokala löneprocessen, att få större inflytande över arbetstidens förläggning och att få bättre förutsättningar för chefer att arbeta med arbetsmiljön, det är några av de viktiga avtalskraven som Vision kommer att driva för anställda i kommunala fastighetsbolag.
Större inflytande över arbetstidens förläggning

Den 14 februari lämnade Vision över avtalskraven till Fastigo

Det avtal som Vision förhandlat fram med Fastigo ger dig rättigheter på ett flertal områden – det gäller lön, inflytande, utvecklingssamtal och andra anställningsvillkor.

Ditt kollektivavtal - det här ingår

Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Lön
Genom att prata med din chef om ditt arbete, din arbetsplats och målen för verksamheten får du en bra chans att påverka. Du ska veta vilka lönekriterierna är för din tjänst och vad du ska göra för att kunna påverka din löneutveckling. Du ska ha tre årliga samtal med din chef. Ett utvecklingssamtal, ett lönesamtal och ett resultatsamtal. Löneavtalet har inga angivna nivåer. Våra utvärderingar visar att det ger en bra löneutveckling för Visions medlemmar - bättre än genomsnittet.

Arbetslivskonto
Om du vill kan du ta en del av din löneförhöjning och använda till exempel arbetstidsförkortning eller pensionsavsättning. Hur stor del av löneökningen som avsätts förhandlas mellan din arbetsgivare och Visions lokala företrädare. Saknas en lokal facklig part får du och din arbetsgivare komma överens. Det avsatta utrymmet för arbetslivskonto disponerar du själv över.

Semester
När du fyller 40 får du ytterligare sex extra semesterdagar, utöver semesterlagens 25 dagar. Du har också möjlighet att komma överens med chefen om att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Är du under 40 år och har 25 semesterdagar kan du få sex extra dagar om du avstår från semesterdagstillägget. Är du över 40 år och har 31 dagar får du sju extra dagar.

Extra ledig dag de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag
Du som är heltidsanställd kan ta 8 timmars ledighet någon gång under det kalenderår som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. (Deltidsanställd får proportionerligt mycket ledigt.) Arbetsgivaren och facket på arbetsplatsen kommer överens om hur ledigheten ska förläggas.

Föräldrar
När du är föräldraledig har du enligt avtalet rätt till sex månader med föräldralön, då arbetsgivaren betalar ett tillägg så att du tillsammans med föräldrapenningen får 90 procent av din lön. Det finns ingen begränsning för hur du vill dela upp föräldraledigheten och samtidigt få föräldralön, men den måste tas ut innan barnet fyller 4 år.

När du behöver vara hemma med sjukt barn eller vara ledig vid ditt barns födelse och får tillfällig föräldrapenning, betalar din arbetsgivare ut en kompletterande lön så att den totala ersättningen från Försäkringskassan och arbetsgivaren motsvarar din ordinarie fulla lön i upp till tio dagar per kalenderår.

Dessutom har du som blivande förälder, rätt att besöka mödravård på betald arbetstid (gäller båda blivande föräldrarna).

Studentmedarbetare
Vision har tecknat ett studentmedarbetaravtal med Fastigo. Avtalet ger studenter en chans att skaffa viktiga meriter genom att jobba parallellt med studierna och arbetsgivare möjlighet att locka till sig unga akademiker. Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student, under terminstid, på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till de studier som studentmedarbetaren utför.

Lättare att arbeta fackligt i fastighetsbranschen
I en överenskommelse mellan Vision och Fastigo finns beskrivet hur betydelsefullt det är att ha fackligt engagemang på arbetsplatsen. Det ska vara enkelt att jobba fackligt, det ska gå bra att kombinera jobb med fackligt arbete och inte vara några problem att avsluta sitt uppdrag.

Samverkansavtal
Avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

För att uppnå ett gott samarbetsklimat ska du och dina kollegor ges möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling. Avsikten med avtalet är att du och dina kollegor ska komma in i ett tidigt skede i beslutsprocessen och få en reell möjlighet att påverka er situation och framtid. Områden där samverkan ska ske gäller verksamhetsplanering, arbetsorganisation, ekonomi, personalpolitik, personalplanering, arbetsmiljö, likabehandling, företagshälsovård, kompetensutveckling och facklig verksamhet.

Samverkan i företagen utgår från din kontakt med din närmaste chef. De lokala parterna har ett gemensamt ansvar för att genom samverkan som en naturlig process i företaget, skapa möjligheter för att utveckla verksamheten.

 

Dina kollektivavtal

Fastigo

Anställningsvillkor

Fastigo
Dina villkor som är kopplade till din anställning: semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Avtal om förslagsverksamhet

Fastigo
Avtal som uppmuntrar dig som arbetstagare att komma emd förslag till en förbättrad verksamhet.

Avtal om rätten till arbetstagares uppfinningar

Fastigo
Avtal som reglerar din rätt till ersättning om du uppfinner något för din arbetsgivares räkning.

Förhandlingsprotokoll

Fastigo
Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2016.

Löneavtal

Fastigo
Löneavtalet handlar om din lön och löneprocessen på din arbetsplats.

Reseavtal

Fastigo
Avtal som gäller ersättning vid tjänsteresor, traktamente, reskostnadsersättning, resa med egen bil med mera. Giltigt från 2016-01-01.

Samverkansavtal och huvudavtal

Fastigo
Samverkansavtalet handlar om samverkan, inflytande, arbetsmiljö, jämställdhet med mera. Huvudavtalet beskriver förhandlingsordningen och vad som ska göras om det blir tvister om något.

Studentmedarbetare

Fastigo
Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student, under terminstid, på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till de studier som studentmedarbetaren utför.

Trygghetsavtal

Fastigo
Trygghetsavtalet ger dig trygghet och vissa förmåner om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända

Fastigo, KFO, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
Nyanlända fastighetstekniker och ingenjörer ska snabbare få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Det är tanken med överenskommelsen om snabbspår som gäller för fastighetsbranschen.

Nyheter

Större inflytande över arbetstidens förläggning – ett av avtalskraven

Att utveckla den lokala löneprocessen, att få större inflytande över arbetstidens förläggning och att få bättre förutsättningar för chefer att arbeta med arbetsmiljön, det är några av de viktiga avtalskraven som Vision kommer att driva för anställda i kommunala fastighetsbolag.  2017-02-14

Klart – nytt löneavtal för tjänstemän i fastighetsbranschen

Nu är Vision och arbetsgivarorganisationen Fastigo överens om ett nytt löneavtal för närmare 2 500 tjänstemän i kommunala fastighetsbolag.  2016-04-28

Lägeskoll i avtalsrörelsen

Förhandlingar, varsel, hot om strejk men även klara avtal. Det är mycket som händer just nu under avtalsrörelsen och vision.se pratade med Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision, för att höra hur det går med Visions arbete i avtalsrörelse.  2016-04-20

Nu är det klart med snabbspår i fastighetsbranschen

Det ska gå snabbare för nyanlända fastighetstekniker och ingenjörer att få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Vision har tillsammans med flera andra parter på arbetsmarknaden varit med i den överenskommelse som blev officiell under fredagen.  2016-04-08

Till arkivet

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Lön efter kön

Lön efter kön

Lön, Fika

Ses över en fika och prata om jämställda löner. Hur ser det ut på er arbetsplats?

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se