×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Almega tjänsteföretagen

Kollektivavtalet för dig som jobbar en förskola eller friskola som tillhör Almega Tjänsteföretagen ger dig förmåner som gäller din lön och dina anställningsvillkor. Avtalet gäller tills vidare.

Villkorsavtalet löper tillsvidare och årets avtalsöversyn (2020) resulterade i få ändringar. De ändringar som parterna enats om innefattar uppräkning av fasta ersättningar, ett slutdatum för varje års översyn (31 december respektive år) samt en konsekvensändring av höjd LAS-ålder för pension.

Vidare enades parterna om att fortsätta med arbetsgruppen som ska se över regelverket för uppehållstjänster samt tillsätta en arbetsgrupp för att diskutera förutsättningar att införa divisorer i de allmänna villkoren.

Löneöversyn gäller fortsatt från 1 mars varje år. Centralt angiven procentsats för lönehöjning saknas och lönen sätts i samtal utifrån de kriterier som gäller på arbetsplatsen. Eftersom löneavtalet också löper tillsvidare ska löneprocessen genomföras som vanligt, om inte annat överenskommits lokalt.

Ditt kollektivavtal

Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Din lön
Avtalet ger dig rätt till ett årligt lönesamtal med din chef, där ni pratar om din arbetsinsats i förhållande till de lönekriterier ni bestämt på arbetsplatsen. Innan lönesamtalet äger rum ska arbetsgivaren diskutera med dig och dina kollegor om grunderna för lönesättningen. Du ska då ha möjlighet att få inflytande över lönesättningskriterierna och vad de innebär. I lönesamtalet ska din chef ge dig ett förslag till ny lön. Tänk efter om du är nöjd med förslaget. Om du inte är nöjd ska du säga till din chef, som då måste vänta i tre veckor med att fastställa lönen. Kontakta också Vision med en gång, antingen din klubb om det finns en sådan på arbetsplatsen, eller Visions center i din region. Vision kan under de tre veckorna begära förhandling med arbetsgivaren om din lön.

Löneavtalet löper tillsvidare och löneöversyn gäller från 1 mars varje år. Det har ingen bestämd procentsats för lönehöjning. Din lön ska sättas konsekvent enligt handlingsplanen och utifrån de kriterier ni bestämt på arbetsplatsen. 

Obekväm arbetstid och övertid
När du jobbar obekväm arbetstid får du OB-tillägg på din lön. Du kan också komma överens med arbetsgivaren om att lösa in din ob-ersättning mot ett fast tillägg på månadslönen. 

Om du måste jobba utöver din ordinarie arbetstid ska du ersättas för det, antingen genom kompensationsledighet eller i pengar. En timmes enkel övertid (2 timmar närmast före eller efter ordinarie arbetstid) ger 1 ½ timmes ledighet. En timmes kvalificerad övertid kompenseras med 2 timmars ledighet. För att ha rätt till ersättning eller ledighet ska övertidsarbetet ha beordrats i förväg eller godkänts i efterhand. 

Jour och beredskap
När du har jour finns du på arbetsplatsen utan att utföra arbetsuppgifter, men ska kunna börja arbeta vid behov. Om du har beredskap är du inte i tjänst, men du ska vara anträffbar. Vid jour och beredskap får du ersättning per timme. 

Semester
Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år. När du har semester får du semesterlön och semestertillägg. Avtalet ger möjlighet att komma överens med arbetsgivaren om fler semesterdagar. 

Uppsägningstid
Om du vill säga upp dig från arbetsgivaren har du mellan en och tre månaders uppsägningstid, beroende på hur länge du varit anställd. Är du anställd före den 1 juli 2001 har du en månads uppsägningstid.

Om du blir uppsagd av arbetsgivaren har du 1-6 månaders uppsägningstid, beroende på hur länge du varit anställd. Särskilda regler gäller om du har extra lång anställningstid, se avtalet. 

Föräldraledighetstillägg
Om du är föräldraledig och varit anställd hos arbetsgivaren minst ett år i följd, får du ett extra tillägg från arbetsgivaren, så att du tillsammans med föräldraförsäkringen får 90 procent av din lön under maximalt fyra månader. 

Ledighet med lön, permission
Du kan, om det finns synnerliga skäl, få ledighet med lön under en eller flera dagar. Det kan till exempel vara om en nära anhörig blir svårt sjuk eller går bort. 

Extra ledig dag om nationaldagen är på en lördag eller söndag
Om du har ordinarie arbetstid förlagd måndag till fredag och är anställd den 6 juni, har du rätt att ta ut en ledig dag någon gång under det kalenderår som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Du ska komma överens med arbetsgivaren om vilken dag du tar ut.

Om du blir sjuk
Du får sjuklön som under dag 2–14 av din sjukdom är 80 % av lönen. Om sjukdomen sträcker sig längre än 14 dagar får du 10 % av din lön upp till den 90:e sjukdagen som förstärkning till den sjukpenning du får från försäkringskassan.

Tjänstepension
Utöver den allmänna pensionen betalar arbetsgivaren in till din tjänstepension som du får med ditt kollektivavtal. Det är ITP-planen som gäller för dig. Den innehåller olika delar. Vilka de är och vad de innebär, beror på när du är född.

Sjukdom och arbetsskador
I pensionssystemet ITP ingår en tjänstegrupplivförsäkring som innebär att om du blir skadad i tjänsten får du ersättning. Det finns också möjlighet att välja till efterlevande- och familjeförsäkring.

 

Dina kollektivavtal

Almega tjänsteföretagen: Skola/förskola

Anställningsvillkor

Almega Tjänsteföretagen, Skola/förskola
Dina villkor som är kopplade till anställning: semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Avtal om korttidsarbete/korttidspermittering

Almega Tjänsteföretagen, Skola/förskola, Almega Vårdföretagarna, Läkarmottagningar, sektion C, Företagshälsovård, sektion D, Vård & behandling, övrig omsorg, sektion E, Äldreomsorg, sektion F
För arbetsgivarorganisation Almega Tjänsteföretagen, Almega Vårdföretagen

Löneavtalet

Almega Tjänsteföretagen, Skola/förskola
Löneavtalet handlar om din lön och löneprocessen på din arbetsplats.

Redögörelsetext med räkneexempel

Almega Tjänsteföretagen, Skola/förskola
För karensavdraget

Tilläggsavtal perioden 1 maj–31 juli 2020

Almega Tjänsteföretagen, Skola/förskola

Nyheter

Till arkivet

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Rätt lön från början

Rätt lön från början

Lön, Filmvisning

Det är viktigt för Visions medlemmar att få rätt lön från början. Visa filmen "Rätt lön från början" för sommarjobbare eller praktikanter.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb