×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Frågor och svar om Kommunals varsel

OBS: Varslet från Kommunal är avblåst då parterna har kommit överens.

Uppdatering 14 januari 14:00

Parterna är överens och varslet är avblåst.

------------------------------------------------------------------------------

Bakgrund till konflikten

Förhandlingar om ett nytt kollektivavtal mellan Kommunal och Almega Vårdföretagarna har pågått en tid. Avtalet prolongerades i våras till att gälla till den 31 december 2020. Då parterna inte kommit överens har Kommunal valt att varsla om konfliktåtgärder för att få till ett nytt kollektivavtal.

De varslade stridsåtgärderna omfattar nyanställningsblockad, mer- och övertidsblockad från den 15 januari kl. 10.00 om inte avtal träffats innan eller om inte konfliktåtgärderna av annan anledning återkallas. Om nytt avtal inte träffas innan den 22 januari utökas konflikten till att omfatta arbetsnedläggelse/strejk.

Vision tecknar eget kollektivavtal med Vårdföretagarna som är motpart i varslet och våra egna förhandlingar pågår. Vision är därför neutral i den uppkomna konflikten mellan Kommunal och Vårdföretagarna.

Frågor och svar

Vad är ett varsel?
Innan en stridsåtgärd kan genomföras måste denna varslas. Det innebär att man måste meddela sin motpart att man har för avsikt att genomföra en stridsåtgärd samt hur den tilltänkta stridsåtgärden ser ut. Ett varsel måste lämnas senast sju arbetsdagar innan en stridsåtgärd kan genomföras.

Vad innebär Kommunals varsel?
Kommunal har varslat om nyanställningsblockad, mer- och övertidsblockad från den 15 januari kl. 10.00. En nyanställningsblockad som Kommunal varslar om nu påverkar inte dem som redan idag arbetar i ett privat vårdföretag, däremot den som har en visstidsanställning som löper ut under perioden. Det betyder att inga nya anställningar får ingås av de berörda företagen efter den 15 januari till dess att konflikten är löst.

Övertidsblockad innebär att Kommunals medlemmar inte ska jobba övertid under den tid som konflikten pågår. Mertidsblockad innebär att Kommunals medlemmar som arbetar deltid inte får jobba mer än sin ordinarie arbetstid. Exempel: Står det i ett schema att en person jobbar mellan 7.00 - 14.00 så får hen inte jobba längre än till kl. 14.00. 

Blockaden gäller från den 15 januari kl. 10.00 fram till att parterna kommer överens om ett nytt avtal. Om parterna inte kommer överens så utökas stridsåtgärderna den 22 januari kl. 10.00 till att omfatta strejk på ett antal privata äldreboenden och privata vårdcentraler. 

Läs mer hos Kommunal

Jag är medlem i Vision men arbetar inom Kommunals område. Vad innebär konflikten för mig?
Det är endast Kommunals medlemmar som tas ut i konflikten. Din rätt till neutralitet medför dock att du inte ska utföra uppgifter du normalt sett inte hade utfört eller som ligger utanför din arbetsskyldighet. Om du inte utför dina arbetsuppgifter har du inte rätt till lön från arbetsgivaren.

Du har inte heller rätt till ersättning från Kommunal, då konfliktersättning endast utges till deras medlemmar. Det är bara de som är medlemmar i Kommunal klockan 09.59 den 15 januari som omfattas av rätten till konflikt och till eventuell ersättning.

Om du är medlem i Vision så omfattas man inte av konflikten oavsett om du råkar ha en befattning som tas ut i konflikt, t.ex. om du arbetar som undersköterska eller vårdbiträde.

OM du pressas av din arbetsgivare att utföra andra arbetsuppgifter eller om medlemmar från Kommunal vill hindra dig från att utföra ditt arbete ska du omedelbart kontakta Vision Direkt.

Som medlem i Vision ska du inte

 • utföra arbetsuppgifter som du vanligen inte utför
 • utföra arbetsuppgifter som är satta i blockad – även om det är dina ordinarie arbetsuppgifter
 • arbeta efter ett annat schema än det som varit fastlagt innan konflikten utbrutit (t ex att jobba mertid eller övertid för att täcka upp)
 • utföra övertidsarbete som avser andra än dina ordinarie arbetsuppgifter
 • utföra arbetsuppgifter på en annan arbetsplats/arbetsställe som berörs av konflikten
 • acceptera att avbryta semester eller inte få rätt till redan beviljad semester
  p.g.a. konflikten
 • anta ny anställning inom branschen efter konflikten utbrutit

Som medlem i Vision ska du

 • utföra dina ordinarie arbetsuppgifter
 • ställa dig till förfogande för annat arbete som arbetsgivaren anvisar om dina arbetsuppgifter är försatta i blockad, förutsatt att dessa ingår i din arbetsskyldighet.

Vad menas med neutralitet?
Du har som arbetstagare en rätt att förhålla dig neutralt till konflikten/de varslade stridsåtgärderna. Om arbetstagare på din arbetsplats är uttagna i konflikt innebär det att du endast är skyldig att utföra dina vanliga arbetsuppgifter och enligt tidigare fastställt schema. 

Arbetsgivaren har inte rätt att p g a konflikten återkalla tidigare beviljad semester. Arbetsgivaren har inte rätt att beordra dig att på övertid eller mertid utföra andra arbetsuppgifter. Skulle arbetsgivaren ändå beordra dig att utföra blockerade arbetsuppgifter, alltså sådana arbetsuppgifter som de arbetstagare som är uttagna i konflikten vanligtvis utför, ska du hävda din rätt till neutralitet. Skulle arbetsgivaren inte acceptera detta ska du omedelbart kontakta Vision Direkt.

Vad är Visions hållning?
Visions förhandlare tittar noga på frågan och Vision förhåller sig neutrala till de varslade stridsåtgärderna. Även vi har framfört krav på högre OB och övriga rörliga ersättningar men vårt avtal löper tillsvidare och vår årliga avstämning pågår.

Varför vidtar Vision inga egna åtgärder?
Den nu uppkomna situationen rör kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna. Vårt avtal löper tillsvidare och vår ordinarie avstämning med Vårdföretagarna pågår fortsatt.

Min arbetsplats omfattas av varslet, vad gäller innan konflikten bryter ut, kan arbetsgivaren beordra mig att utföra arbetsuppgifter som är ett led i bolagets förberedelser inför konflikten?
Innan konflikten bryter ut gäller vanliga arbetsrättsliga regler, d.v.s. arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Om arbetsgivaren nu och fram till konfliktåtgärderna träder i kraft ändrar dina arbetsuppgifter, kontakta omedelbart Vision Direkt.

Kan min arbetsgivare, som omfattas av konflikten, ändra i mitt fastställda schema så att jag kan täcka upp för mina kollegor som är uttagna i konflikten?
Nej, arbetsgivaren har inte rätt att ändra i ett fastställt schema för att blockerade arbetsuppgifter ska utföras.

Jag är chef – kan jag tvingas att beordra arbetstagare att utföra blockerat arbete?
Rätten till neutralitet gäller för alla arbetstagare. Denna rätt gäller även i fråga om fattande och genomförande av arbetsledningsbeslut. Om de uppkommer några frågor, kontakta omedelbart Chef Direkt.

Min arbetsgivare har börjat gå runt och fråga om jag är med i något fack. Måste jag svara på det?
Nej, i din rätt till föreningsfrihet ligger att du inte behöver besvara frågor om fackligt medlemskap.

Hur får jag information från Vision?
Det kan finnas medlemmar som påverkas eftersom både Vision och Kommunal organiserar vissa medlemsgrupper så som behandlingsassistenter. Det är mycket viktigt att alla som arbetar inom den varslade branschen uppdaterar sina uppgifter på Mina sidor med korrekt telefonnummer, e-mailadress som inte går till arbetsgivarens domän, vilken arbetsplats du utför arbete på samt uppgift om vilken titel du innehar. Uppkommer frågor kan medlemmar kontakta sitt regionala center eller Vision Direkt.

 

Nyheter

Till arkivet

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Lön efter kön

Lön efter kön

Lön, Fika

Ses över en fika och prata om jämställda löner. Hur ser det ut på er arbetsplats?

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb