×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

warning icon

Vill du testa vår betasida?

Vi har tagit fram en ny startsida på vår webbplats och du kan vara med att testa den. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker. Testa den nya startsidan

Sju åtgärder för minskade sjukskrivningar i socialtjänsten

Vi vet att Visions medlemmar trivs på jobbet och är stolta över vad de gör. Men många saknar förutsättningar att göra ett bra jobb och samtidigt må bra själva. Just nu tas flera viktiga initiativ för att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska förbättras och det är ett arbete som Vision deltar i.

I februari startade Visions arbete med att minska sjukskrivningarna med orsak stress inom välfärden. Välfärdsyrken med höga sjuktal ska återgå till att vara friska yrken. Medarbetare som arbetar inom välfärden ska ha ett schyst arbetsliv, vilket innebär bra villkor och att ingen blir sjuk av stress.

  • Trenden som innebär att Visions medlemmar som arbetar i kvinnodominerade välfärdsyrken blir sjuka av stress ska brytas senast 2017
  • Antalet nya sjukskrivningar till följd av stress i dessa grupper ska halveras till år 2020. På sikt är målet att ingen medarbetare i välfärden ska bli sjuk av stress på jobbet.

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och antalet stressrelaterade sjukfall ökar i snabb takt. De yrken som har allra högst andel startade sjukfall till följd av stress är de som kräver högre utbildning, innebär mycket kontakt med människor och är nästan uteslutande kvinnodominerade.

Sedan 2010 har antalet nya sjukskrivningar till följd av stress bland socialsekreterare ökat med nästan 70 procent (Källa: Försäkringskassan). Det finns exempel på att hälften av medarbetarna är sjukskrivna i vissa av socialtjänstens verksamheter.

Sju åtgärder för minskade sjukskrivningar i socialtjänsten

  • En modell för att mäta arbetsbelastning. Regeringen bör ge ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att bjuda in arbetsmarknadens parter till ett arbete kring en nationell modell för att bedöma om verksamheter lever upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Rätt använd kompetens. Varje profession behöver bättre förutsättningar att ägna sig åt de arbetsuppgifter de har särskild kompetens att utföra.
  • Fler kollegor med hjälp av nya välfärdsmiljarder. Politiker i kommuner, landsting och regioner måste se till att regeringens tillskott på tio miljarder kronor per år till kommunerna leder till fler medarbetare och chefer i socialtjänsten.
  • Tillsvidareanställning ska vara norm. Arbetsgivarna ska så snart det är möjligt tillsätta alla vakanser, även om de är tillfälliga, med tillsvidareanställda.
  • Använd överanställning som långsiktig strategi. Verksamheten bör planera sin personalförsörjning så att det finns resurser att hantera tillfälliga arbetstoppar och frånvaro med befintlig personal.
  • Garanterad introduktion för nyanställda.
  • Långsiktiga lönesatsningar. Arbetsgivarna behöver göra långsiktiga satsningar för att få personalen att stanna kvar inom socialtjänsten.

Visions arbete med att minska stressen

2016-06-02 Visions PM: "Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv- Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten". Samlingssida för allt som skrivits om åtgärdsförslagen.

2016-02-29 Visions rapport: "Sjukt stressigt - Arbetsmiljön i välfärden måste förbättras".
Rapporten "Sjukt stressigt - Arbetsmiljön i välfärden måste förbättras" genomslag i media.

För dig som medlem

Checklista: Undvik stress på jobbet
Samtalsstöd: Professionell vägledning under full sekretess

Ny arbetsmiljöföreskrift

Ingen ska behöva bli sjuk på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) som träder i kraft 31 mars 2016 handlar just om det.
Läs mer om den här

 

Nyheter

Faktorer som minskar smittan på äldreboenden

Ett närvarande ledarskap i kombination med förnyade arbetssätt och tät kommunikation har varit framgångsfaktorer i kampen mot coronavirus på landets äldreboenden. Det visar en inspektion som IVO har gjort.  2020-06-11

Testa: Har du koll på din jargong?

Orden vi använder spelar roll. Så vad är egentligen okej att säga på jobbet? Hur skapar vi en arbetsplats som är fri från onödiga jargonger och diskriminering? Gör testet och få koll på din jargong!  2020-06-09

Skyddsutrustning för medarbetare inom kontaktyrken

En stor del av Visions medlemmar arbetar inom kontaktyrken där fysisk närhet till exempelvis brukare, klienter och elever förekommer på daglig basis. Med anledning av coronapandemin har röster höjts om krav på skyddsutrustning inom dessa yrken. - Visions hållning är tydlig; arbetsgivaren är skyldig att skydda sin personal, menar Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg.  2020-06-05

Den stressfria dagen

Idag den 28 maj är det den stressfria dagen! Här kommer några tips på hur du undviker stressen i sommar.  2020-05-28

Till arkivet

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Hållbart arbetsliv, Fika

Många är nöjda med sin digitala arbetsmiljö men många upplever den också som stressande. Bjud in till en fika och prata om hur den kan bli bättre.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb