×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Jobba förebyggande för en bättre arbetsmiljö

En schyst arbetsmiljö kommer inte per automatik. Det hänger på att ni pratar arbetsmiljö på arbetsplatsen, och jobbar systematiskt och förebyggande.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, som varje arbetsgivare enligt lagen måste bedriva, betyder att arbetsmiljöfrågor ska finnas med i den vardagliga verksamheten för att förebygga ohälsa och olyckor. För att underlätta finns verktyg och checklistor.

Arbetsgivaren måste:

Anställdas roll

Arbetsmiljön är ytterst alltid arbetsgivarens ansvar, men det är viktigt att tänka på att vi som medarbetare också har ansvar att vara bra arbetskamrater och påpeka fel och brister när de uppstår.

Här finns ett diskussionsunderlag för bättre arbetsmiljö.

Samverkan viktigt för arbetsmiljön

Att medarbetare och chef – fack och arbetsgivare – tillsammans arbetar med arbetsmiljöfrågor brukar kallas för samverkan, och det finns ofta information i kollektivavtalen om hur denna samverkan ska gå till. Som anställd har du inflytande över ditt arbete och din arbetsmiljö på olika sätt.

Du ska ha minst ett årligt utvecklings-/medarbetarsamtal med din chef, där ni diskuterar dina arbetsuppgifter, lönen, din arbetssituation och hur ni tänker er att det ska se ut i framtiden. Du delar med dig av tankar och funderingar om verksamheten och bidrar med dina idéer och förslag.

Arbetsplatsträffar/personalmöten är regelbundna möten för alla medarbetare och chefen på en arbetsplats. På arbetsplatsträffen diskuterar och beslutar ni gemensamt om frågor som rör arbetsplatsen och de löpande verksamhetsfrågorna.

Samverkansgruppen är det forum där skyddsombud och arbetsgivare träffas regelbundet för att ha en dialog kring arbetsmiljöfrågor.

Samverkansavtal

Samverkansavtal är ett kollektivavtal som finns på många arbetsplatser. Det innehåller en vidareutveckling av Medbestämmandelagen och Arbetsmiljölagen. I samverkansavtalet, som fack och arbetsgivare kommit överens om, finns beskrivet hur man lokalt ska arbeta för att skapa större inflytande för arbetstagare. Det gäller till exempel arbetsplatsträffar där medarbetare och chef diskuterar viktiga frågor som rör arbetet, eller formerna för utvecklingssamtal och hur ni ska genomföra kompetensutveckling.

Hitta ditt samverkansavtal

Inget samverkansavtal?
Samverkansavtal finns inte på alla arbetsplatser. Men det innebär inte att arbetsgivaren kommer undan sitt ansvar för arbetsmiljön, eller att ni inte har möjligheter till inflytande.

I Arbetsmiljölagen står det att samverkan ska ske kring arbetsmiljön på arbetsplatsträffen. Det står också att det måste finnas en skyddskommitté hos alla arbetsgivare med mer än 50 anställda. Skyddskommittén består av fackliga representanter och arbetsgivare och ska agera så att arbetsgivaren tar sitt ansvar för arbetsmiljön. På arbetsplatser som har samverkansavtal ersätts skyddskommittén ibland av en så kallad samverkansgrupp. Det står också i lagen att riskbedömningar ska göras innan man tar beslut om förändringar i organisationen.

Medbestämmandelagen slår fast att du som anställd har rätt till medinflytande på arbetsplatsen och att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket innan beslut om förändringar i verksamheten, ochn innan ändrade förhållanden för enskilda arbetstagare.

Hos arbetsgivare med få anställda kan det hända att det inte finns något skyddsombud. För de arbetsplatserna finns så kallade regionala skyddsombud knutna till Visions regionala center. Det betyder att alla Visions medlemmar har ett skyddsombud att vända sig till, även om man inte valt något ombud på arbetsplatsen.

Nyheter

Skyddsutrustning för medarbetare inom kontaktyrken

En stor del av Visions medlemmar arbetar inom kontaktyrken där fysisk närhet till exempelvis brukare, klienter och elever förekommer på daglig basis. Med anledning av coronapandemin har röster höjts om krav på skyddsutrustning inom dessa yrken. - Visions hållning är tydlig; arbetsgivaren är skyldig att skydda sin personal, menar Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg.  för 11 timmar sedan

Stressfria dagen!

Idag den 28 maj är det den stressfria dagen! Här kommer några tips på hur du undviker stressen i sommar.  för 8 dagar sedan

Kraftig facksamling för det brottsförebyggande arbetet!

Vision kraftsamlar för ett långsiktigt samarbete med att stärka det brottsförebyggande arbetet. Tillsammans med tio andra förbund och centralorganisationer vill vi vända den negativa utvecklingen med en kriminalitet som sjunker allt lägre ner i åldrarna, och stärka det brottsförebyggande arbetet. Samtidigt skapar vi en bättre arbetsmiljö för våra medlemmar.  2020-05-08

Så undviker du konflikter i distansarbete – tips för dig som är chef

Distansarbete i kombination med en stor och plötslig samhällsförändring ökar risken för konflikter i arbetsgruppen. Thomas Jordan, universitetslektor och expert på konfliktlösning, delar med sig av sina bästa råd kring hur chefer kan agera för att undvika onödig osämja.  2020-04-29

Till arkivet

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Mer arbetsglädje

Mer arbetsglädje

Hållbart arbetsliv, Fika

Det ska vara kul att gå till jobbet! Bjud in till en fika och prata om hur ni kan påverka så att ni får ännu mer arbetsglädje på jobbet.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb