Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Skyddsombud lyssnar på kollega.

Skyddsombud

På arbetsplatsen väljer Visions medlemmar ett skyddsombud, som är med och jobbar för en bra arbetsmiljö.

På alla arbetsplatser med mer än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud.

Arbetsgivaren måste ge skyddsombudet utbildning i arbetsmiljö, enligt arbetsmiljölagen. Skyddsombudet får också stöd och utbildning från Vision.

Arbetsmiljöutbildning (suntarbetsliv.se)

Vad gör ett skyddsombud?

Ett skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen, bevaka både trivsel och fysiska risker och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Skyddsombud ska få möjlighet att ta del av sådant som rör arbetsmiljön, delta i utbildningar och har rätt att vara med när man ändrar om eller planerar nya lokaler. Uppdraget handlar också om att försöka skapa ett bra samarbetsklimat mellan arbetsgivare och arbetstagare så att arbetsmiljöfrågorna kan få en framträdande plats.

Jobba förebyggande för en bättre arbetsmiljö

Huvudskyddsombud

På större arbetsplatser där det finns flera skyddsombud, ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Den främsta uppgiften för huvudskyddsombudet är att samordna och utveckla skyddsombudens verksamhet på en mer strategisk nivå. Saknas det ett skyddsombud på en arbetsplats vänder sig medarbetare och chefer till huvudskyddsombudet för råd, stöd och samverkan.

Huvudskyddsombudet kan också företräda skyddsombuden i dialogen med arbetsgivaren i frågor som berör flera arbetsplatser.

Regionala skyddsombud

Arbetsplatser med mindre än 50 anställda, där det inte finns någon skyddskommitté men minst en medlem i Vision, kan få stöd från Visions regionala skyddsombud (RSO).

Det regionala skyddsombudet är tillgängligt för flera arbetsplatser inom sin region, och är knutet till Visions regionala center. Jobbar du inom Svenska kyrkan finns ett RSO på Visions stiftsavdelning. Jobbar du till exempel på ett HVB-hem eller ett mindre vårdföretag finns ett RSO knutet till Visions center i din region.

Skyddskommitté

Hur blir jag skyddsombud?

Är du intresserad av att bli skyddsombud? I detta dokument hittar du information om hur val av skyddsombud går till och vad som ingår i uppdraget.

Val av skyddsombud (pdf)

Här hittar du också blanketten du ska använda när valet av skyddsombud ska anmälas till arbetsgivaren.

Anmälan av skyddsombud (pdf)

Vad säger lagen om skyddsombud?

Skyddsombudet väljs med fördel av fackets medlemmar och är en del av den fackliga organisationen. Därför har uppdraget stöd i Förtroendemannalagen, utöver Arbetsmiljölagen.

Både Förtroendemannalagen och Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet en lagstadgad rätt att bli informerad om organisationsförändringar och delta i planeringen av dem. Lagarna ger också skyddsombudet rätt att tillkalla Arbetsmiljöinspektionen och stoppa arbetet om det finns akuta arbetsmiljörisker.

Förtroendemannalagen (riksdagen.se)

Arbetsmiljölagen (riksdagen.se)

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Hållbart arbetsliv, Fika

Många är nöjda med sin digitala arbetsmiljö men många upplever den också som stressande. Bjud in till en fika och prata om hur den kan bli bättre.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar