Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • En kvinna antecknar i samtal med en kollega.

Skyddsombud

På alla arbetsplatser med mer än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud. Skyddsombudet har i uppdrag att påverka på arbetsplatsen och jobba för en god arbetsmiljö. Det är Visions medlemmar på arbetsplatsen som väljer skyddsombudet.

Vad gör ett skyddsombud?

Ett skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Skyddsombudet ska

  • bevaka både trivsel och fysiska risker
  • bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen
  • få möjlighet att ta del av sådant som rör arbetsmiljön, och har rätt att vara med när man ändrar om eller planerar nya lokaler
  • delta i utbildningar
  • försöka skapa ett bra samarbetsklimat mellan arbetsgivare och arbetstagare, så att arbetsmiljöfrågorna kan få en framträdande plats.

Jobba förebyggande för en bättre arbetsmiljö

Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsgivaren ge skyddsombudet utbildning i arbetsmiljö. Skyddsombudet får också stöd och utbildning från Vision.

Arbetsmiljöutbildning (suntarbetsliv.se)

Huvudskyddsombud – samordnar flera skyddsombud

På större arbetsplatser kan det finnas flera skyddsombud. Ett av dem ska då utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudets främsta uppgift är att samordna och utveckla skyddsombudens arbete på en mer strategisk nivå. Om någon arbetsplats saknar skyddsombud ska medarbetare och chefer vända sig till huvudskyddsombudet för råd, stöd och samverkan.

Huvudskyddsombudet kan också företräda skyddsombuden i dialogen med arbetsgivaren i frågor som berör flera arbetsplatser.

Regionala skyddsombud finns på Visions center

Arbetsplatser som har mindre än 50 anställda, ingen skyddskommitté men minst en medlem i Vision, kan få stöd från Visions regionala skyddsombud (RSO).

Det regionala skyddsombudet finns tillgängligt för flera arbetsplatser inom sin region. Jobbar du på till exempel ett HVB-hem eller ett mindre vårdföretag finns ett RSO knutet till Visions center i ditt område. Jobbar du inom Svenska kyrkan finns ett RSO på Visions stiftsavdelning.

Visions center

Hur väljs ett skyddsombud?

Är du intresserad av att bli skyddsombud, eller ska ni välja ett på din arbetsplats? I dokumentet nedan hittar du information om hur valet av skyddsombud går till och vad som ingår i uppdraget.

Val av skyddsombud (pdf)

Här hittar du också en blankett som ska användas för att anmäla ert val av skyddsombud till arbetsgivaren.

Anmälan av skyddsombud (pdf)

Vad säger lagen om skyddsombud?

Skyddsombudets roll regleras av arbetsmiljölagen. Dessutom har uppdraget stöd i förtroendemannalagen, eftersom skyddsombudet är en del av den fackliga organisationen och med fördel ska väljas av fackförbundets medlemmar.

Både förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt att bli informerad om organisationsförändringar och att delta i att planera dem. Lagarna ger också skyddsombudet rätt att tillkalla Arbetsmiljö­inspektionen och stoppa arbetet om det finns akuta arbetsmiljörisker.

Skyddsombudets rättigheter

Förtroendemannalagen (riksdagen.se)

Arbetsmiljölagen (riksdagen.se)

Frågor & svar