Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos Förenade Liv, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem. Är du sjukskriven, eller har varit det de senaste tre månaderna, behöver du kontakta försäkringsbolaget eftersom det ställs vissa hälsokrav för att kunna få försäkringarna. Om du inte vill ha försäkringarna måste du kontakta försäkringsbolaget och tacka nej. Den automatiska anslutningen till försäkringarna gäller inte om du varit medlem i Vision under de senaste tolv månaderna.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan!

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

IT-skyddsrond –för att förbättra IT-miljön på arbetsplatsen

Visions medlemmar har i snitt har en tidsförlust på nästan en halvtimme per dag på grund av IT-strul. På en månad har man alltså tappat drygt en arbetsdag. Med IT-skyddsronder kan ni identifiera tidstjuvar och förbättringsbehov i er digitala arbetsmiljö. Genom att involvera medarbetare och samla in förbättringsidéer och behov för att utveckla användbarheten och öka beställarkompetensen inför nästa IT-upphandling.

Varför ska man genomföra en IT-skyddsrond?

Huvudsyftet är enkelt: att förbättra den digitala arbetsmiljön och och användbarheten genom att identifiera förbättringsbehov och problem i existerande IT-system. Vissa saker kan sedan åtgärdas eller tas vidare till nästa upphandling. Genom att arbeta med IT–skyddsronder ökar man kontakten mellan verksamhetsansvariga, systemleverantörer och användare i en verksamhet för att få en gemensam bild av hur de digitala lösningarna fungerar i praktiken. Beställarkompetensen ökar. Medarbetare och chefer som har inflytande vid utveckling av verksamhetens IT-system upplever mindre strul och stress och levererar bättre kvalitet på sitt jobb. Arbetsgivaren tjänar alltså på att involvera medarbetarna i ett tidigt skede för att få IT-system som fungerar bra.

Vad är en IT-skyddsrond?

En IT-skyddsrond genomförs på liknande sätt som en traditionell skyddsrond, men involverar även användare och IT utvecklare.. Det är ett sätt att systematiskt gå igenom den digitala arbetsmiljön. Det rör allt från brister i IT systemens användbarhet och praktiska problem som inloggning, till utbildning, haverirutiner etc.

Så genomförs en IT-skyddsrond

Förberedelser

 • Utse personer som ska delta. T.ex. användare, chef, skyddsombud, IT utvecklare, upphandlingsansvarig
 • Boka tid för en IT-skyddsrond samt tid för uppföljande möte.
 • Bestäm vilken verksamhet/process som ska granskas.
 • Bestäm vilka program/mjukvaror som ska ingå.

Genomförande

Gå igenom verksamhetens/processens:

 • Hårdvara
 • Mjukvara
 • Kringutrustning, såsom skrivare, datorskärmar etc. Gå systematiskt igenom aktuella program/arbetsprocess. Vilka parametrar ska bedömas?

Punkter att bedöma under skyddsronden:

 • Eventuella säkerhetsrisker
 • ÖverskådlighetIntuitivitet – till exempel grafiskt gränssnitt, design av formulär
 • Användbarhet – den grad av nytta som systemet utgör för en användare i en viss situation.
 • Kommunikation med andra relevanta system
 • Olika sorters moduler som kan finnas
 • Antal pappersutskrifter som görs/krävs
 • Tidsåtgång för typfall
 • Konkreta problem med systemet, förslag på förbättringar
 • Eventuellt underlag från tidigare skyddsrond/systemutvärdering

Gå igenom utbildning kring IT-systemen genom att ställa följande frågor:

 • Hur ser schemaläggningen för utbildningar ut och vilken typ av utbildningerhålls? Är det obligatorisk närvaro? Ges alla möjlighet att delta? Har utbildarna rätt kompetens?
 • Hur dokumenteras deltagande i och kvaliteten på IT-utbildningarna?
 • Hur vill ni ha det på arbetsplatsen? Gör en utvärdering.
 • Hur introduceras och säkerställs den digitala kompetensen för den som är ny på jobbet?

Gå igenom haverirutiner genom att ställa följande frågor:

 • Vem kontaktar man vid problem?
 • Finns skriftliga rutiner för datorhaverier?
 • Var finns back-up på personliga koder, manuella diktafoner och pappersblanketter, till exempel sjukintyg?
 • Hur sparas uppkommen dokumentation under en haveriperiod?

Inför haveriövningar om det inte finns

Efter genomgången – handlingsplan och tid för uppföljning:

 • Gör en lista på aktuella förbättringsbehov och frågor.
 • Ge förslag på förbättringsåtgärder med riskbedömning för arbetsmiljön och kvalitetssäkring för verksamheten, och om det är aktuellt ur ett klient-/säkerhetsperspektiv.
 • Upprätta en handlingsplan för förbättringsåtgärder
 • Fördela ansvaret för att åtgärderna ska utföras på olika personer.
 • Gör en lista över frågor som behöver diskuteras eller hänskjutas till en annan del av organisationen.
 • En större uppföljning kan göras efter några ytterligare månader. Det är viktigt att alla är införstådda i tidplanen och sitt ansvar för att förbättringarna ska bli verklighet.

Nyheter

Forskare undersöker arbetsmiljöarbete ur ett genusperspektiv

En grupp forskare ska utreda om kommunpolitiker gör någon skillnad på sitt arbetsmiljöansvar för kvinno- eller mansdominerade verksamheter.  i förrgår kl 16:00

Så tar du rast på bäst sätt

Det är nyttigt att ha en bra pauskultur på en arbetsplats. Det motverkar en ohälsosam arbetsbelastning och så här på en tisdag så kan det vara bra att få några tips på hur du kan skapa en sund pauskultur på arbetsplatsen.  2017-02-07

Karina Mattiason.

Så kom Karina tillbaka från sjukskrivningen

Stressen gör oss sjuka och sjukfrånvaron kostar miljarder. Därför inledde Vision i början på året landets största dialog för ett mänskligare arbetsliv. En som har varit sjukskriven för stress är Karina Mattiason. I dag kan hon inte alls jobba i den takt som hon gjorde förut.  2017-02-02

Vobba – möjlighet eller tvång?

Tomt på kontoret? Välkommen till vabruari. I februari kommer runt 200 000 föräldrar att stanna hemma från jobbet med sjuka barn. Allt fler väljer eller känner sig tvungna att "vobba", men vad är det egentligen som gäller?  2017-02-03

Till arkivet

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Mer arbetsglädje

Mer arbetsglädje

Hållbart arbetsliv, Fika

Det ska vara kul att gå till jobbet! Bjud in till en fika och prata om hur ni kan påverka så att ni får ännu mer arbetsglädje på jobbet.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se