Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos Förenade Liv, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem. Är du sjukskriven, eller har varit det de senaste tre månaderna, behöver du kontakta försäkringsbolaget eftersom det ställs vissa hälsokrav för att kunna få försäkringarna. Om du inte vill ha försäkringarna måste du kontakta försäkringsbolaget och tacka nej. Den automatiska anslutningen till försäkringarna gäller inte om du varit medlem i Vision under de senaste tolv månaderna.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan!

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

IT-skyddsrond –för att förbättra IT-miljön på arbetsplatsen

I en IT-skyddsrond studerar man IT-systemen som ska utgöra ett stöd i verksamheten. Genom att arbeta med IT–skyddsronder ökar man kontakten mellan verksamhetsansvariga, systemleverantörer och användare i en verksamhet. Man får en gemensam bild av hur IT-miljön fungerar i praktiken.

En IT-skyddsrond genomförs som en vanlig skyddsrond, men med fokus på IT. Det är ett sätt att systematiskt gå igenom IT-miljön. Det rör allt från praktiska problem till utbildning, haverirutiner etcetera.

Förberedelser

Utse personer som ska delta. De ska ha mandat, intresse och kompetens, till exempel:

 • verksamhetschef (eller av denna utsedd person).
 • IT-ansvarig lokalt.
 • systemleverantör.
 • användare (professionen som använder IT-systemen mest).
 • skyddsombud.

Boka tid för en IT-skyddsrond samt tid för uppföljande möte.

Bestäm vilken verksamhet/process/lokal som ska granskas.

Bestäm vilka program/mjukvaror som ska ingå.

De olika deltagarna förbereder sig utifrån sina kompetensområden, till exempel genom kartläggning av befintlig utrustning.

Genomförande

Gå igenom verksamhetens/processens/lokalens:

 • Hårdvara – antal datorer, plats, prestanda, psykosocial arbetsmiljö som störningsmoment, ljud, ljus, rörlighet.
 • Mjukvara – antal, i rätt dator, version.
 • Kringutrustning – skrivare, diktafon, projektor, datorskärmar, antal och så vidare.

Gå systematiskt igenom aktuella program. Vilka parametrar ska bedömas? Tänk på:

 • Patientsäkerhetsrisker.
 • Överskådlighet.
 • Intuitivitet/användarvänlighet – till exempel grafiskt gränssnitt.
 • Kommunikation med andra relevanta system (snabbhet, antal inloggningar, antal möjliga fönster).
 • Olika sorters moduler som kan finnas.
 • Antal pappersutskrifter som görs/krävs.
 • Tidsåtgång för typfall.
 • Konkreta problem med systemet, förslag på förbättringar.
 • Eventuellt underlag från tidigare sittande skyddsrond/medsittning.

Gå igenom utbildning kring IT-systemen genom att ställa följande frågor:

 • Hur ser schemaläggningen för utbildningar ut och vilken typ av utbildning erhålls? Är det obligatorisk närvaro? Har utbildarna rätt kompetens?
 • Hur dokumenteras deltagande i och kvaliteten på IT-utbildningarna?
 • Hur vill ni ha det på arbetsplatsen? Gör en utvärdering.

Gå igenom haverirutiner genom att ställa följande frågor:

 • Vem kontaktar man vid problem?
 • Finns skriftliga rutiner för datorhaverier och uppgraderingar?
 • Var finns back-up på personliga koder, manuella diktafoner och pappersblanketter, till exempel sjukintyg?
 • Hur sparas uppkommen dokumentation under en haveriperiod?

Inför haveriövningar om det inte finns.

Protokoll skrivs i anslutning till ronden:

 • Gör en lista på aktuella problem och frågor.
 • Ge förslag på åtgärder med riskbedömning för kvalitetssäkring, eller med tanke på eventuell klient-/patientsäkerhet.
 • Fördela ansvaret för att åtgärderna ska utföras på olika personer.
 • Gör en lista över frågor som behöver diskuteras eller hänskjutas till en annan del av organisationen.

Efter en månad kan de åtgärder som bör göras snabbt följas upp. En större uppföljning kan göras efter tre månader.

Sittande skyddsrond/medsittning

I en klassisk skyddsrond bedöms den fysiska arbetsmiljön. IT-systemen kan vi bara bedöma genom att studera hur de fungerar under det löpande arbetets olika moment. Det är då det går att bedöma hur användarvänligt ett system är och vilka riskerna är för haveri, missar mellan systemen, etcetera.

Detta moment kallas även medsittning. Representanter för systemleverantören och den närmast ansvariga IT-avdelningen följer med personal och skyddsombud under en halv dags praktiskt arbete, för att se hur IT-systemen fungerar.

Varje sittande skyddsrond/medsittning sammanställs i ett protokoll med synpunkter på önskade förbättringar från personalen, liksom ett antal förslag på lösningar från de IT-ansvariga.

Vid arbetsplatsträffar följs sedan resultatet från medsittningen upp. Det kan även tänkas att en del av de lösningar som kommer upp kan användas inom andra verksamheter eller andra delar inom organisationen.

Nyheter

”Få som uppmärksammar IT som en arbetsmiljöfråga”

I en intervju med Framtidens Kommuner & Landsting berättar Carola Löfstrand, arbetsmiljöspecialist på Vision, och Åke Walldius, docent i människa-datorinteraktion vid KTH, om hur viktigt det är att man uppmärksammar IT som en arbetsmiljöfråga.  för 5 timmar sedan

Så får du kontroll över din arbetsdag

Var tionde minut blir kontorsanställda avbrutna i arbetet. Det visar olika undersökningar. Dessa avbrott skapar stress, tar energi och påverkar hjärnan, men det finns sätt att ta kontroll över din arbetsdag och lyckas få mer gjort på mindre tid.  för 7 dagar sedan

Vision kan hjälpa dig med ditt nyårslöfte

Behöver du hjälp med att hålla ditt nyårslöfte? Medlemskap i Vision kan hjälpa dig på traven.  för 13 dagar sedan

Stresskollen

Alltför många av oss blir idag sjuka av stress. Men så behöver det inte vara. Med Visions nya digitala verktyg, Stresskollen, kan du ta pulsen på din arbetssituation. Använd stresskollen för att fundera över dina förutsättningar och för att hämta tips och inspiration till ett ännu bättre arbetsliv.  för 14 dagar sedan

Till arkivet

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Hållbart arbetsliv, Fika

Många är nöjda med sin digitala arbetsmiljö men många upplever den också som stressande. Bjud in till en fika och prata om hur den kan bli bättre.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se