Bli medlem i Vision

  • Student / 100 kr för hela studietiden
  • Under 30 år / 100 kr första året
  • Prova 3 månader gratis

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till en liv- och olycksfallsförsäkring, samt till en sjukförsäkring om du är under 55 år. Mer information skickas hem till dig när du blivit medlem. Om du inte vill ha försäkringarna måste du kontakta försäkringsbolaget och tacka nej till dem.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Eller sms:a "Vision" till 72672 så ringer vi upp dig!

Yrken i Vision

Visions medlemmar representerar över 4000 yrkestitlar. Du kan vara med oavsett om du är fast anställd eller visstids- och projektanställd, och oavsett om du jobbar heltid eller deltid. Sök fram ditt yrke och gå med du också.

Om ditt yrkesområde

Administratör

De flesta administratörer i kommuner, landsting, och i bolag med anknytning till dessa, är medlemmar i Vision. Det är en styrka. Genom att vi är så många kan vi förhandla fram bra kollektivavtal för medlemmarna.

Chef

En chef med Vision går aldrig ensam. Här bollar vi idéer, diskuterar och ger varandra råd genom hela karriären oavsett om du befinner dig i starten eller har nått ända upp på toppnivå.

Ekonom

En välfungerande ekonomi- och controlleravdelning behövs i en konkurrenskraftig organisation inom den offentliga sektorn. Du som ekonom i kommun eller landsting ska få kontinuerlig fortbildning.

Frikyrkan

I riksavdelningen Vision Ekumeniska kan alla anställda i frikyrkliga samfund vara med. Bland Visions medlemmar finns pastorer, diakoner, ungdomsledare, assistenter, och kanslipersonal med flera. Vision är det största fackförbundet för anställda i Sveriges olika frikyrkor. Genom att vi är så många kan vi förhandla fram bra kollektivavtal för medlemmarna.

Informatör

Många kommunikatörer, informatörer och marknadsförare som jobbar inom kommun, landsting, kyrkan eller i bolag kopplade till kommun och landsting, är medlemmar i Vision. Det är en styrka. Genom att vi är så många kan vi förhandla fram bra kollektivavtal för medlemmarna.

Ingenjör/tekniker

Du som är ingenjör och medlem i Vision får rejäl rabatt på tidningen Ny Teknik. Arbetsmiljön för ingenjörer ska förbättras. Vision arbetar för att Arbetstidslagens bestämmelser ska respekteras. Detta gäller särskilt dig som jobbar skift, jour eller har beredskap.

Medicinsk sekreterare

Vision har ett särskilt nätverk för medicinska sekreterare, där du som medlem kan skapa viktiga kontakter och utbyta erfarenheter.

Miljö- och hälsoskydd

Vision vet vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd verksamhet, samtidigt som man är myndighetsutövare som ska tillämpa nationell lagstiftning. Vi jobbar för att ge dig ett bra stöd i din yrkesroll som miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Personalvetare

Vi erbjuder en personlig ombudsman till dig som personalvetare och medlem, som kan ge professionell rådgivning om din yrkesroll. Vision har också ett särskilt personalvetarråd där du kan nätverka och utbyta erfarenheter med andra personalvetare, och ett handlingsprogram för personalvetare.

Socialt arbete

Socialarbetare är en stor medlemsgrupp inom Vision. Vision släpper därför regelbundet rapporter om socialpolitik, och bildar opinion kring aktuella ämnen, till exempel genom att vara remissinstans i offentliga utredningar.

Svenska kyrkan

Vision är det största fackförbundet för tjänstemän anställda i kyrkan. Det är en styrka. Genom att vi är så många kan vi förhandla fram bra kollektivavtal för medlemmarna.

Tandvården

Vi samarbetar med beslutsfattare och politiker, både nationellt och internationellt, för bättre villkor inom tandvården. Vision har dessutom ett nationellt tandvårdsnätverk.

Sök på lönestatistik per yrke

Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se